AKTUÁLNY PROGRAM CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!
(28. 11. 2018 – 30. 4. 2019 v Klenbách BIBIANY)

Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik, čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch. 
Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus. 
(Pre deti od 4 do 16 rokov.)

OD UCHA K UCHU
Deti sú vďaka súčasným technológiám vystavené prevahe vizuálnych vnemov. Čo sa deje s ich počúvaním? U dieťaťa sa v ďaleko väčšej miere rozvíja predstavivosť vtedy, ak nemá vizuálny vnem, ako keď ho má. S týmto faktom pracuje program Od ucha k uchu pripravený v spolupráci s RTVS pre rodičov s deťmi vo veku 6  12 rokov. Kreatívny workshop využíva rôzne formy zvukových podnetov na rozvoj predstavivosti a podporu kultivovaného čítania s aktívnym zapojením účastníkov workshopu.
Námet a vedenie – B. Panáková a T. Vráblová. 
(Pre rodičov s deťmi od 6 do 12 rokov.)

ADVOKÁTI  ČÍTANIA
Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.
Námet a vedenie – T. Vráblová.
(Pre vybranú skupinu detí.)

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY
Seminár pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.
Vedie – T. Vráblová.
(Pre dospelých účastníkov.)

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ
Brána knihy otvorená prináša sériu seminárov pre rodičov, učiteľov predprimárneho vzdelávania a knihovníkov. Prvý z cyklu s názvom Modrý vrch o tom, ako cielene pracovať s deťmi od najútlejšieho veku, kedy začať stimulovať záujem o knihu, ako budovať vnútornú motiváciu u bábätiek a čo všetko vplýva na rozvoj vnímavosti dieťaťa, aby sme ho pripravili na ďalšie kroky ku knihe.
Vedie – T. Vráblová.
(
Pre dospelých účastníkov.)