AKTUÁLNY PROGRAM CENTRA DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY

 

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

POZOR, NÁLEZISKO PRÍBEHOV!
(28. 11. 2018 – 30. 9. 2019 v Klenbách BIBIANY)

Izba čítania umožní deťom vstúpiť do priestoru príbehov, zorientovať sa v ňom a pomocou objektov a exponátov skúmať ich vznik, čo im predchádzalo a čo sa do príbehov dostalo a prečo. Deti budú pokračovať aj v objavovaní významov symbolického jazyka a jeho použití vo vlastných príbehoch. 
Námet a vedenie – T. Vráblová, výtvarné riešenie – Z. Mátyus. 
(Pre deti od 5 do 16 rokov.)

ADVOKÁTI  ČÍTANIA
Program pre vybraných žiakov sa snaží viesť deti ku kultivovanému čítaniu a budovaniu takej kultúry čítania, ktorá pomôže mladým ľuďom k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň deti stimuluje, aby sa stali aktívnymi vo svojej komunite a šírili záujem o knihy a kultivované čítanie medzi svojimi rovesníkmi.
Námet a vedenie – T. Vráblová.
(Pre vybranú skupinu detí.)