Pozor, nálezisko príbehov!

Deti sa ocitnú na nálezisku príbehov. Nálezisko nie je smetisko. Je to depozitár i archeologické nálezisko, na ktorom môžeme nájsť vzácne veci, ak si všímame priestor, pozorne vnímame objekty, a dokážeme odhadnúť ich „príbeh“, „prečítať“ ho.  Odkiaľ pochádzajú? V akom prostredí sa nachádzali? Komu patrili? Aký to bol hrdina príbehu? Aké udalosti sa s nimi spájajú? Čo bolo predtým a potom...? Toto sú len niektoré z otázok, ktoré deťom budú pomáhať  pri rekonštruovaní naratívu (v základnej schéme postava, prostredie, udalosti). Prostredníctvom „máp príbehov“ a na základe archeologických „objektov“ sa deti pokúsia odkryť príbehy, ktoré sú im známe z knižiek ale aj také, ktoré na prečítanie vlastne ešte len čakajú.

Hľadanie tajomstva a porozumenie problému „nálezov“ je impulzom k interaktívnym a „experimentálnym“ aktivitám s objektmi, počas ktorých  majú deti možnosť objavovať významy symbolického jazyka. Naučia sa prirodzeným a hravým spôsobom „čítať“ motívy a budú spoznávať ich funkciu v príbehu. Prostredníctvom hier s príbehom sa naučia aj vnímať funkciu „zmeny a premeny“ v rozprávaní. Čo urobí v príbehu výmena prostredia, alebo udalosti, alebo aj zámena postáv? 

Izba čítania je koncipovaná tak, aby ju dieťa mohlo opakovane navštíviť. „Opakovanie“ je súčasťou procesu reflektovania, „hĺbania“ a podmienkou kultivovaného čítania, pričom v prípade izby čítania neznamená nikdy rovnaké činnosti, schémy a opakovanie toho istého procesu. 

<--break->Autorka námetu: Timotea Vráblová
Autor výtvarného spracovania: Zoltán Mátyus
Termín: 28. 11. 2018 – 30. 4. 2019
Vekové určenie: 4 – 16 rokov
Námet vznikol aj na základe odbornej konzultácie s archeológom Mgr. Petrom Bártom, PhD. odborným asistentom a vedecko-výskumným pracovníkom na Katedre archeológie FiF UK, ktorý poskytol cenné odborné rady. 

<--break->TERMÍNY V DECEMBRI

  7. 12.            10.00  rezervované  
  7. 12.            11.00  rezervované  

  7. 12.            12.00   rezervované 
  8. 12.            16.00   pre verejnosť bez rezervácie
14. 12.            10.00   rezervované 
14. 12.            11.00   rezervované 
14. 12.            12.00   rezervované 
17. 12.            10:00   rezervované 
19. 12.            10:00   rezervované 
19. 12.            11:00   rezervované 
19. 12.            12:00   termín pre skupinu je ešte k dispozícii

Program je počas pracovných dní na objednávku. Rezervácie na tel. č. 02/2046 7173.