PRIPRAVUJEME : IZMY A IZBY

Termín konania :

od: 24. 8. 2017

do: 4. 2. 2018Čas :

10:00 - 18:00. okrem pondelka

Miesto konania :

BIBIANA, 2.poschodie

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako kubizmus, impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus, fauvizmus a dadaizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi tvorby v jednotlivých obdobiach. Posteľ ako rozkvitnutá impresionistická lúka, skriňa ako vchod do krajiny Salvatora Daliho či fantazijné dopĺňanie interiéru pomocou futuristických prvkov z recyklovaných materiálov je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.

Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno- priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S. Broadhurst Petrovická

Termín: 24. 8. – 4. 2. 2018