Konferencia JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA

Záznam v správach  RTVS na STV1
 
BIBIANA-Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY organizovala 14. februára 2020 v Univerzitnej knižnici konferenciu o materinskom jazyku – JAZYK  AKO PRIESTOR DOMOVA v súvislosti s Medzinárodným dňom materinského jazyka. V roku 2020 to bolo po prvýkrát, keď sa Slovenská republika oficiálne zapojí do osláv tohto dňa, vo významnom jubilejnom 20. ročníku, pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Cieľom tvorivej konferencie je poukázať na význam materinského jazyka ako najdôležitejšieho komunikačného nástroja v rodine, priniesť pohľad na materinský jazyk z hľadiska jeho vplyvu na na budovanie vnútorného bezpečia dieťaťa, predstaviť ho ako konštruktívny prvok pri psychosociálnom vývine detí a poukázať na to, ako súvisí rozvíjanie vzťahu s materinským jazykom s kultivovaním osobnosti. 
 

PROGRAM KONFERENCIE:

1. Materinský jazyk vo svete zvukov a citov dieťaťa / PAVOL MUCHA (hudobník, zakladajúci člen
    komorného telesa Mucha Quartet)  

2. „Struggle“ o rodný jazyk / GABRIELA DITTELOVÁ (spisovateľka, autorka kníh pre deti) 


3. Rola rodiča v rozvoji komunikačných schopností dieťaťa / WORKSHOP s prekvapením 

4. Materinská reč – korene pre budúcnosť / DANIEL HEVIER (spisovateľ, básnik, kreatívec, inovátor,
    inšpirátor)  


5. Materinská reč – cesta k vnútornému obrazu o sebe a o svete / TIMOTEA VRÁBLOVÁ (literárna
    vedkyňa, pedagogička, lektorka, prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu
    (IBBY), koordinátorka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY v rámci BIBIANY, medzinárodného
    domu umenia pre deti.