Hodotenia detskej literatúry roka 2014

Prózy pôvodné, príbehy výborné Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)

Pokus o detabuizáciu na tému: priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí  Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)

Najkrajšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy roka 2014  Viera Anoškinová (REVUE BIBIANA)

Cykly a recyklácie slovenskej ilustrácie - pôvodná ilustrátorská tvorba pre deti a mládež roka 2014  Iveta Gal Drzewiecka (REVUE BIBIANA)