Hodnotenia detskej literatúry roka 2016

Činy a počiny I., II.  Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)

Časy posledných literárnych mohykánov?  Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)

Knižná garderóba - ilustrátorská tvorba pre deti Iveta Gal Drzewiecka (REVUE BIBIANA)