Hodnotenia detskej literatúry roka 2010

"Bez piesní je svetu zima" Zuzana Stanislavová (REVUE BIBIANA)

Učia sa deti byť? Timotea Vráblová (KNIŽNÁ REVUE)

Najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy roka 2010 Beata Panáková (REVUE BIBIANA)

Najkrajšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy roka 2010 Viera Anoškinová (REVUE BIBIANA)