Záhada hradného pokladu

 

Vo výstavnom koncepte sme sa zamerala na rozvíjanie porozumenia symbolického jazyka povestí a rozprávok. Vychádzame z dvoch literárnych textov z povesti O Červenom Kameni a z úryvku rozprávky Jána Milčáka O tajomnom hrade. Rozprávka Jána Milčáka hovorí o skúsenosti, ktorú prežije hrdina príbehu, keď sa dostane do záhadného hradu. Je vyčerpaný a hladný. V jednej z komnát nájde bohato prestretý stôl. Predsa ho však jeho pozorovací talent a srdce varujú, aby si nevzal. Urobí dobre, lebo by sa inak premenil na ducha; stratil by svoju ľudskú podstatu.  Povesť o Červenom Kameni hovorí zasa o tom, ako pre poklad človek úplne stratí slobodu. Vlastný prepych a zaslepenosť pokladom ho nakoniec urobia väzňom v hrade i vlastnom vnútornom živote.

Oba texty spája motív hľadania tajomstva a problematika identity človeka. Hľadanie tajomstva a porozumenie problému pokladov je impulzom k interaktívnym a „experimentálnym“ aktivitám so scénografickými objektami, počas ktorých  majú deti možnosť objavovať významy symbolického jazyka, ktorý je spojený s príbehmi vyššie spomenutých literárnych textov. Môžu tiež hľadať hodnotový presah, ktorý je vyjadrený aj prostredníctvom symbolických odkazov. V závere programu budú mať možnosť vytvoriť odkaz (možno i radu) vo vlastnom symbolickom jazyku - pre tých, ktorí prídu do Izby záhad, aby im dali impulz k vlastným úvahám, alebo pomohli vyriešiť nejaký z rébusov izby. Týmto spôsobom sa dieťa názorne a formou vlastnej skúsenosti učí vnímať psychosociálny rozmer čítania a rozprávania. To, ako sa v literárnej kultúre pestovala kontinuita, odkaz, dedičstvo. A tiež to, v čom bol ich význam.

Autorka námetu: Timotea Vráblová
Autorka výtvarného spracovania: Juliana Dubovská
Termín: 5. 6. 2018 – 24. 11. 2018 
Vekové určenie: 4 – 12 rokov