Vranovské knihodni

Vranovské knihodni

Hlavným cieľom projektu Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou je podpora  a rozvoj čítania, zvýšiť informovanosť o knihách a upriamiť pozornosť obyvateľov mesta a vranovského regiónu na čítanie a kvalitnú literatúru. Tieto ciele knižnica naplní organizovaním série podujatí na podporu čítania – besedy, súťaže, literárne workshopy, tvorivé dielne. Jednou z tradičných aktivít je podpora mladých začínajúcich autorov mesta a regiónu formou autorských literárnych súťaží. Jednotlivých aktivít sa zúčastnia spisovatelia zo Slovenska, ktorí píšu súčasnú slovenskú literatúru pre deti, mládež a dospelých.

Organizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou