TRESKY PLESKY

TRESKY PLESKY

Termín konania :

od: 1. 10. 2022

do: 16. 4. 2023

Miesto konania :

BIBIANA, 1. poschodie

...alebo "Katastrofický svet Katy Strofovej"! 

Výstava vychádza zo známeho slovenského animovaného seriálu "TRESKY PLESKY". 

Návštevník výstavy nadobudne pocit, že vstupuje do unikátneho fantazijného sveta prírodných javov, ktorý pozná z televíznej obrazovky & reportáží obľúbenej Katy Strofovej. Prežíva dobrodružstvá jednotlivých epizód na vlastnej koži a popritom sa učí nové zaujímavosti zo sveta prírodných javov.

Sopka? Blesk? Cunami či lavína? Kiežby len to... Katastrofický svet Katy Strofovej sa na Vás už teší!

Námet a scenár – Super film s. r. o.

Dramaturgia – V. Marákyová, Von Dubravay

Výtvarno-priestorové riešenie – Super film s. r. o.

Technické riešenie – Von Dubravay, Super film s. r. o.

Grafika – G. Rusková

Termín: 1. 10. 2022 – 16. 4. 2023 

Viac o výstave Tresky Plesky & Kate Strofovej nájdete aj TU

 

Galéria