BIBIANA otvorená v štandardnom režime

BIBIANA otvorená v štandardnom režime

Miesto konania :

BIBIANA

  Výstavy B ako BIBIANA, Posvieťme si na divadlo, ale aj naše staršie výstavy si stále môžete pozrieť aj v krátkych videách alebo aj virtuálne. 

Naďalej budeme pre vás pripravovať programy on-line v rámci cyklu DOMA S BIBIANOU.

Veľmi sa však na vás tešíme "naživo" v našom Dome umenia pre deti na Panskej 41 v Bratislave.

Zároveň vás chceme požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktoré nám pomôžu v prevencii proti ochoreniu  Covid 19.

  1. Každý návštevník musí pred vstupom použiť dezinfekciu rúk a mať povinne nasadené rúško.
  2. Prosíme návštevníkov event. vedúcich skupín o poskytnutie potrebných osobných údajov /meno + kontakt/. Podľa § 1,  odst. 1, písm. a zákona NRSR č. 96/1991 Zb. o kultúrnych podujatiach v rámci semaforu pre kultúru musí byť organizátor schopný preukázať počet zúčastnených osôb a povinný uchovávať meno, telefonický a mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia návštevy v prípade vzniku nákazy na dva týždne a poskytnúť ich RÚVZ.
  3. Počas vstupu a prehliadky je povinnosť dodržiavať 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pre školské a iné skupiny.
  4. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  5. V prípade nerešpektovania či porušenia týchto pokynov môže byť návštevník z priestorov BIBIANY vykázaný.