BIBIANA otvorená v štandardnom režime

BIBIANA otvorená v štandardnom režime

Miesto konania :

BIBIANA

 Výstavy B ako BIBIANA, Posvieťme si na divadlo, ale aj naše staršie výstavy si stále môžete pozrieť aj v krátkych videách alebo aj virtuálne. 

Naďalej budeme pre vás pripravovať programy on-line v rámci cyklu DOMA S BIBIANOU.

Veľmi sa však na vás tešíme "naživo" v našom Dome umenia pre deti na Panskej 41 v Bratislave.

Zároveň vás chceme požiadať o dodržiavanie pravidiel, ktoré nám pomôžu v prevencii proti ochoreniu  Covid 19.

 

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  POČAS  PANDÉMIE

1/ Každý   návštevník   musí   pred  vstupom  použiť  dezinfekciu  rúk

     a mať povinne nasadené rúško.

2/  Počas  vstupu  a   prehliadky  je  potrebné  v maximálnej  možnej

      miere  dodržiavať   2 m  medzi  osobami,  to  neplatí   pre   osoby

      žijúce  v  spoločnej  domácnosti  a  pre  ucelené  školské  skupiny.

3/  Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.

4/  V prípade nerešpektovania eventuálne porušenia týchto pokynov

      môže byť návštevník z  priestorov  personálom BIBIANY vykázaný.

 

         V Bratislave 16.8.2021

 

                                                                             Ing. Peter Tvrdoň

                                                                             riaditeľ