BIBIANA otvorená v režime základ

BIBIANA otvorená v režime základ

Termín konania :

od: 26. 2. 2022

do: 31. 3. 2022

BIBIANA víta malých i veľkých návštevníkov v režime základ.

Pre občanov Ukrajiny je vstup bezplatný.

Tešíme sa na Vás!

BIBIANA, medzinárodný dom umenia, otvára svoje rozprávkové dvere pre všetky zvedavé deti, ich rodičov, starých rodičov a samozrejme pre všetkých návštevníkov. Všetky naše výstavy si môžete pozrieť takmer bez obmedzení (bližšie pokyny nižšie).

Pozrite si aj pozvánku pána riaditeľa

Sledujte aj naše sociálne siete:

https://www.facebook.com/bibiana.bratislava/

https://www.instagram.com/bibiana_bratislava/

A stále je tu pre vás množstvo inšpiratívnych programov v cykle Doma s BIBIANOU.

 

POKYNY  PRE NÁVŠTEVNÍKOV POČAS  PANDÉMIE

1/ Každý návštevník musí pred vstupom použiť dezinfekciu rúk a mať povinne prekryté horné dýchacie cesty.

2/ Vstup do BIBIANY je možný v režime „ZÁKLAD“.

3/ Počas vstupu a prehliadky je potrebné v maximálnej možnej miere dodržiavať 2 m odstupy medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti. 

4/ Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave. 

5/ V prípade nerešpektovania event. porušenia týchto pokynov môže byť návštevník z priestorov personálom BIBIANY vykázaný.

     V Bratislave 1.3.2022

                                                                      Ing. Peter Tvrdoň

                                                                             riaditeľ