AKTUÁLNE POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Termín konania :

od: 10. 10. 2020

do: 31. 12. 2020

Miesto konania :

BIBIANA

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Platné od 12. 10. 2020 do odvolania

                                                                                                   

  1. Každý návštevník musí mať pred vstupom povinne nasadené rúško.
  2. Maximálny počet návštevníkov nesmie presiahnuť 20 osôb, okrem personálu.
  3. Pri vstupoch do výstavných priestorov BIBIANY budú návštevníkom  k dispozícii nádoby s dezinfekčnou zmesou na ruky.
  4. Počas vstupu a prehliadky sú návštevníci povinní dodržiavať primerané rozostupy medzi osobami.
  5. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  6. V prípade porušenia týchto pokynov má zodpovedný pracovník právo vykázať návštevníkov z výstavných priestorov.

 

Riaditeľ BIBIANY Ing. Peter Tvrdoň