AKTUÁLNE POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Termín konania :

od: 12. 5. 2020

do: 1. 9. 2020

Miesto konania :

BIBIANA

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV POČAS PANDÉMIE

 

1. Do doby otvorenia všetkých výstavných priestorov je vstup do BIBIANY bezplatný.

2. Každý návštevník je povinný si pred vstupom do BIBIANY nechať pracovníkom BIBIANY zmerať teplotu bezdotykovým teplomerom. V prípade zvýšenej teploty mu nebude umožnený vstup do objektu.

3. Každý návštevník musí mať pred vstupom povinne nasadené rúško.

4. Každý návštevník dostane pri vstupe rukavice, ktoré musí mať po celý čas natiahnuté na rukách. V prípade malých návštevníkov (malých detí) je povinnosťou, aby si priniesli vlastné rukavice. Ak ich nebudú mať, bude im pred vstupom pracovníkom BIBIANY poskytnutá dezinfekčná zmes na ruky.

5. Počas vstupu a prehliadky je povinné dodržiavať odstupy medzi osobami najmenej 2 m (okrem sprievodu).

6. V Galérií Dušana Rolla môžu byť naraz najviac 4 návštevníci, vrátane sprievodu.

7. Vo výstavných priestoroch na 1. a 2. poschodí môže byť na každom z nich naraz najviac 8 návštevníkov, vrátane sprievodu.

8. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru na výstave. Po skončení prehliadky návštevníci odhodia rukavice do pripravených zberných nádob.

9. V prípade porušenia týchto pokynov má organizátor právo vykázať návštevníkov z výstavných priestorov.

 

Bratislava 12. mája 2020

 

Peter Tvrdoň

riaditeľ

 

od 1.júla 2020 budú platiť tieto            POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 

  1. Každý dospelý návštevník a návštevník, ktorý príde sám, musí mať pred vstupom povinne nasadené rúško.
  1. Malí návštevníci, ktorí prídu spolu so sprievodom (rodičia, starší súrodenci, učitelia a pod.), by mali mať taktiež rúška. Ak rúška nebudú mať, za prípadné následky nesie zodpovednosť ich sprievod.   
  1. Vo všetkých priestoroch BIBIANY budú návštevníkom  k dispozícii nádoby s dezinfekčnou zmesou na ruky.
  1. Počas vstupu a prehliadky sú návštevníci povinní dodržiavať primerané odstupy medzi osobami.
  1. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  1. V prípade porušenia týchto pokynov má organizátor právo vykázať návštevníkov z výstavných priestorov.