AKTUÁLNE POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Termín konania :

od: 12. 5. 2020

do: 1. 9. 2020

Miesto konania :

BIBIANA

   POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

 

  1. Každý dospelý návštevník a návštevník, ktorý príde sám, musí mať pred vstupom povinne nasadené rúško.
  1. Malí návštevníci, ktorí prídu spolu so sprievodom (rodičia, starší súrodenci, učitelia a pod.), by mali mať taktiež rúška. Ak rúška nebudú mať, za prípadné následky nesie zodpovednosť ich sprievod.   
  1. Vo všetkých priestoroch BIBIANY budú návštevníkom  k dispozícii nádoby s dezinfekčnou zmesou na ruky.
  1. Počas vstupu a prehliadky sú návštevníci povinní dodržiavať primerané odstupy medzi osobami.
  1. Návštevníci sa musia riadiť pokynmi dozoru vo výstave.
  1. V prípade porušenia týchto pokynov má organizátor právo vykázať návštevníkov z výstavných priestorov.