Zúčastnite sa súťaže COMIC STRIP 2021

Zúčastnite sa súťaže COMIC STRIP 2021

Detské kultúrne centrum v Belehrade pozýva všetky deti od 5 do 18 rokov zúčastniť sa na medzinárodnej súťaži COMIC STRIP 2021. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, školy, ateliéry pre deti, detské kultúrne centrá, detské inštitúcie a združenia z celého sveta. Jednotliví účastníci môžu zaslať až tri diela vo forme komiksu vytvorené rôznymi výtvarnými technikami. Diela musia byť pôvodné a vytvorené roku 2020 alebo 2021. Uzávierka je 7. novembra 2021.
Viac informácií nájdete na linke https://www.dkcb.rs/festival-devete-umetnosti-2021-strip-kais/