Verejný odpočet

Verejný odpočet

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

pozýva na

VEREJNÝ ODPOČET činnosti a hospodárenia za rok 2022

dňa 13. apríla 2023 o 10:00

v zasadačke BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti

Panská 41, Bratislava