Správy RTVS o našej výstave

V hlavných večerných nedeľných Správach RTVS 26.januára 2020, v 45 minúte, bola odvysielaná repotáž z našej novej výstavy Vo farbách vychádzajúceho slnka.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/210404