Pán Kromka zo Slovenkého inštitútu v Bratislave na pracovnej návšteve BIBIANY

Pán Kromka zo Slovenkého inštitútu v Bratislave na pracovnej návšteve BIBIANY

Dňa 4. augusta 2022 navštívil BIBIANU riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave pán Adrián Kromka.

S riaditeľkou BIBIANY Zuzanou Liptákovou rokoval o ďalšej vzájomnej spolupráci.