O deťoch, ktoré šli hľadať rozprávku - výtvarná súťaž