Nová vizuálna identita BIB 2023 je v procese výberu

Nová vizuálna identita BIB 2023 je v procese výberu

Verejná otvorená výzva pre profesionálnych grafických dizajnérov na vytvorenie novej vizuálnej identity Bienále ilustrácií Bratislava 2023 sa stretla s mimoriadnym ohlasom. Porota v zložení členov Výkonného výboru BIB posudzovala až 39 návrhovKvôli mimoriadnej kvalite návrhov sa Výkonný výbor rozhodol osloviť vybraných finalistov, ktorí do konca februára svoje návrhy rozpracujú a následne odprezentujú.

O výsledkoch bude BIBIANA informovať začiatkom marca.