Lúčime sa

Lúčime sa

Vo veku 73 rokov nás navždy opustila Eva Čárska, bývala hlavná dramaturgička BIBIANY, medzinárodného domu umenia, kolegyňa, priateľka, tvorivá a pracovitá žena.

V BIBIANE pracovala od roku 1996 do roku 2011, podieľala sa tu na takmer 200 programoch, výstavách, prehliadok a originálnych programoch.

Pôsobila ako scenáristka v slobodnom povolaní, vedúca Detského divadelného štúdia (najskôr v PKO, neskôr v BIBIANE), založila prehliadku alternatívnych a bábkových divadiel pre deti Hráme pre vás. Bola tiež e predsedníčkou medzinárodnej bábkarskej organizácie SC UNIMA, založenej roku 1929 v Prahe.
 

Úprimnú sústrasť blízkym

Česť jej pamiatke.

(Foto: Pavol Majer)