Hľadáme nových kolegov do nášho tímu

Hľadáme nových kolegov do nášho tímu

Do nášho kolektívu hľadáme nových kolegov:

Od 1. decembra 2022 hľadáme nového kolegu na pozíciu samostatného odborného pracovníka pre financie a rozpočet.

Jeho náplňou bude:

 • práca so Štátnou pokladnicou (úhrady a klasifikácia položiek)
 • účtovná prax v Softipe
 • nahrávanie, evidencia a úhrada faktúr
 • návrh a úprava rozpočtu na základe schválených opatrení
 • mesačný prehľad čerpania rozpočtu a podaj na MK SR
 • finančné prehľady do výročných správ a rozboru hospodárenia
 • súvisiace administratívne činnosti

​​​​​

Od 1. decembra 2022 hľadáme nového kolegu na pozíciu personalistu

Jeho náplňou bude:

 • kompletné zastrešenie personálnej agendy
 • spracovanie inzerátov na obsadenie voľných pracovných miest
 • spolupráca pri výbere nových zamestnancov
 • prijímanie nových zamestnancov
 • spracovanie a vedenie osobných spisov zamestnancov
 • vypracovanie pracovných zmlúv pre nových zamestnancov, ako aj zmlúv pre osoby pracujúce na dohodu mimo pracovný pomer
 • komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

 

Od 1. januára 2023 hľadáme nového kolegu na pozíciu marketingového špecialistu, od ktorého očakávame zviditeľnenie našej činnosti a podujatí, najmä v rámci Slovenska.

Jeho náplňou bude:

 • vedenie marketingu v rámci všetkých sekcií BIBIANY
 • nadväzovanie, rozvíjanie spoluprác s relevantnými inštitúciami a združeniami v rámci celej SR
 • koordinácia a manažovanie projektov s celoslovenskou pôsobnosťou, ich archivácia a dokumentácia
 • účasť na pracovných stretnutiach v rámci SR
 • spolupráca pri grantových projektoch a správach o činnosti