Literárna súťaž Laca Novomeského v Senici

Literárna súťaž je prístupná pre všetky vekové kategórie v oblastiach vlastnej tvorby poézie a prózy. jej cieľom je objavovať a prezentovať nové spisovateľské talenty na Slovensku.

Organizuje Spolok slovenských spisovateľov v spolupráci s knižnicou a MKC v Senici.