Knižné hody

 

Open-air festival čítania organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti - Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SK IBBY) a OZ Fanfáry v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto, Národným osvetovým centrom, knižnicami, školami a OZ a iniciatívami, ktoré sa venujú čítaniu detí. Súčasťou programu sú atraktívne formy čítania, vystúpenia hercov, spisovateľov, ilustrátorov, happeningové aktivity, tvorivé dielne zamerané na čítanie, vymýšľanie a prácu s knihami, obrazmi a slovom, poradne čítania a recitovania, divadelné vystúpenia z príbehov detských kníh, nezvyčajné formy dramatizovaného čítania, krátke bábkové predstavenia, čitateľské hádanky.

Od roku 2018 zapájame do festivalu Knižné hody aj deti zo základných škôl do ľubovoľných (jednej až štyroch) kreatívnych súťaží súvisiacich s čítaním, porozumením textu, knižkami, tvorivosťou a fantáziou. Niektoré úlohy a zadania (prečítanie knižiek, zhotovenie makety, vyrobenie Janka Hraška, napísanie denníka, tréning čítania na rýchlosť, nácvik rozprávačských zručností...) vypracúvajú žiaci vopred pod vedením svojich pedagógov na pôde školy, 1-2 mesiace pred termínom konania Knižných hodov. Finále súťaží vrcholí počas Knižných hodov na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom námestí ako súčasť festivalového programu. Okrem súťaží sa počas festivalovej soboty od 15-tej do 19-tej hodiny deti môžu stretnúť so zaujímavými autormi kníh, ilustrátormi, hudobníkmi, spevákmi a ďalšími umelcami, zapojiť sa do tvorivých čitateľských workshopov v stánkoch na námestí, či navštíviť poradne čítania a vyskúšať si ďalšie zaujímavé aktivity. 

V prípade záujmu o zapojenie školy, skupiny detí (u niektorých súťaží aj jednotlivcov) do ľubovoľnej zo štyroch súťaží, zasielame školám na požiadanie metodický materiál. Kontakt: Lucia Obuchová, lucia.obuchova@bibiana.sk

VII. ročník Knižné hody 2018

VIII. ročník Knižné hody 2019

KNIŹNÉ HODY 2020 SA NEKONAJÚ (z dôvodu koronakrízy)