Oddelenia

RIADITEĽ BIBIANY

Ing. Peter Tvrdoň

riaditeľ

e-mail: peter.tvrdon@bibiana.sk

TEL. + 421 2 2046 7211

 

Gitka Leskovská

asistentka riaditeľa

TEL./fax: + 421 2 5443 4986

TEL. + 421 2 2046 7131

Mobil: + 421 911 959 574

e-mail: bibiana@bibiana.sk

e-mail: gitka.leskovska@bibiana.sk

 

ODDELENIE EKONOMIKY

Ing. Jozef Halla

námestník pre ekonomiku a technickú realizáciu

TEL. + 421 2 2046 7261

Mobil: +421 903 221 966

e-mail: ekonomicke@bibiana.sk

e-mail: namestnik@bibiana.sk

 

Lucia Puskelová

samostatná odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7263

lucia.puskelova@bibiana.sk

 

Mária Chrenková

samostatná odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7231

maria.chrenkova@bibiana.sk

 

DRAMATURGIČKA

Mgr. Valéria Marákyová

TEL: + 421 2 20467221

Mobil: + 421 903 202 575

e-mail: valeria.marakyova@bibiana.sk

 

MÉDIÁ

http://www.bibiana.sk/sk/media

PhDr. Dagmar Valčeková

e-mail: dagmar.valcekova@bibiana.sk

Mobil: 0903 229 206

 

ODDELENIE TECHNICKEJ REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Jozef Hitka

vedúci oddelenia

Tel:+421 2  204 67 225

e-mail: realizacia@bibiana.sk

e-mail: jozef.hitka@bibiana.sk

 

Karin Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

Tel:+421 2  204 67 224

e-mail: karin.hudecova@bibiana.sk

 

Monika Machová

samostatná odborná pracovníčka

Tel:+421 2 204 67 223

e-mail: monika.machova@bibiana.sk

 

Barbora Lelkesová

samostatná odborná pracovníčka

Tel:+421 2 204 67 222

e-mail: barbora.lelkesova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BIB

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-ilustracii-bratislava

Mgr. Viera Anoškinová

vedúca Sekretariátu BIB

TEL. +421 2 2046 7245

Mobil: + 421 911 212 322

e-mail: bib@bibiana.sk

e-mail: viera.anoskinova@bibiana.sk

 

Ing. Marián Potrok

samostatný odborný pracovník

TEL. +421 2 2046 7243

e-mail: marian.potrok@bibiana.sk

 

Mgr. Iveta Sarangová

samostatná odborná pracovníčka

TEL/Fax: +421 2 5443 3550

TEL. +421 2 2046 7244

e-mail: iveta.sarangova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BAB

http://www.bibiana.sk/sk/bienale-animacie-bratislava

Mgr. Art. Tomáš Danay

vedúci Sekretariátu BAB, programový riaditeľ BAB

TEL. + 421 2 2046 7141

e-mail: tomas.danay@bibiana.sk

            bab@bibiana.sk

 

​Mgr. Tatiana Čechová 

TEL. + 421 2 2046 7142

e-mail: tatiana.cechova@bibiana.sk

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

http://www.bibiana.sk/sk/centrum-citania

Mgr. Eva Cíferská

vedúca oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7172

TEL. + 421 2 5441 8488

e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk

 

Mgr. Lucia Obuchová
odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7173
e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk

 

Ing. Gabriela Mikulčíková
odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7174

e-mail: gabriela.mikulcikova@bibiana.sk

 

ODDELENIE INFORMATIKY, DOKUMENTÁCIE A KNIŽNICA

http://www.bibiana.sk/sk/kniznica

PhDr. Hana Ondrejičková

vedúca oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7181

e-mail: kniznica@bibiana.sk

e-mail: hana.ondrejickova@bibiana.sk

 

Mgr. Jana Michalová

odborná pracovníčka knižnice

​TEL. + 421 2 2046 7182

e-mail: jana.michalova@bibiana.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Karol Klajdáč

vedúci oddelenia

TEL. + 421 2 2046 7121

Mobil: +421 903 202 573

e-mail: karol.klajdac@bibiana.sk

 

Andrea Domsitzová

samostatná odborná pracovníčka

TEL. + 421 2 2046 7122

e-mail: andrea.domsitzova@bibiana.sk

 

VRÁTNICA

TEL. + 421 2 2046 7111

POKLADŇA / VÝSTAVY

TEL. + 421 2 2046 7001