Hodnotenia detskej literatúry roka 2001

Od estetizovanej hry k estetickému poznávaniu  - Literatúra pre deti a mládež 2001 Zuzana Stanislavová   (Revue Bibiana)
Hodnotenie dramatickej tvorby pre deti a mládež za rok 2001  Marta Žilková   (Revue Bibiana)
Nič nového pod slnkom - Slovenská ilustrácia pre deti a mládež v roku 2001 Barbara Brathová   (Revue Bibiana)