Najkrajšie knihy Slovenska 2020

Najkrajšie knihy Slovenska 2020

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

 V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2020 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2021. Bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava s označením súťaže NKS 2020. Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).

Prihlášku si môžete stiahnuť, alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt: L. Obuchová, tel.: 02/20 467 173, e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk