Výzva ilustrátorom

Termín konania :

od: 8. 6. 2017

do: 12. 7. 2017

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA DETSKEJ KNIHY (nominačná výstava na BIB 2017)

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Sekretariát BIB, prosí všetkých ilustrátorov, ktorým boli publikované ilustrácie v knihách pre deti a mládež v období posledných dvoch rokov (v prípade doterajšej neúčasti výtvarníka na BIB, v období posledných 5 rokov), a chcú sa zúčastniť nominačnej výstavy na 26. ročník BIB 2017, aby priniesli originály svojich ilustrácií do BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, Panská 41, Bratislava, Sekretariát BIB, 2. poschodie, č.d.12, najneskôr do 15. apríla 2017 do 15.00 hod.

Dôvodom je príprava výstavy „Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihy“ a nominácia výtvarníkov na Bienále ilustrácií Bratislava 2017.

V prípade záujmu sa kontaktujte na našom tel. čísle 02/20467245, 02/54433550, 0911/212322 alebo e-mailom na: bib@bibiana.sk. Výstava sa uskutoční v dňoch 8. 06. 2017 – 12. 07. 2017

Mgr. Viera Anoškinová Vedúca sekretariátu BIB

editovateľný odovzdávací formulár

Galéria