TAJOMNÝ SVET BÁBOK

Termín konania :

od: 16. 8. 2018

do: 23. 9. 2018

Miesto konania :

BIBIANA, 2. poschodie

Výsledkom spoločnej myšlienky troch scénografov a režisérov – absolventov jedného ročníka bábkarskej scénografie na Divadelnej fakulte AMU v Prahe /MgA. Miroslav Duša, MgA. Jaroslav Milfajt, doc. MgA. Karel Vostárek/ je česko-slovenský interaktívny multimediálny projekt, ktorý reaguje na zapísanie českého a slovenského bábkarstva do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a zároveň na 100. výročie založenia prvej Československej republiky.

Výstava predstaví viac než tridsaťročnú tvorbu autorov projektu v Prahe, Brne a v bratislavskej BIBIANE.

Termín: 16. 8. – 23. 9. 2018

Galéria