ČÍTAME, POČÚVAME, VNÍMAME V PRIESTORE KNIHY

Termíny konania

11.05.2019 - 14:00

Miesto konania :

BIBIANA, zasadačka

Seminár pre rodičov, učiteľov, knihovníkov a širokú verejnosť o tom, ako pracovať s deťmi mladšieho a staršieho školského veku so zámerom na rozvoj kultivovaného čítania a hlbšieho vnímania a porozumenia textu.

Vedie – T. Vráblová.
(Pre dospelých účastníkov.)