26. ročník BIB klope na dvere

Termín konania :

od: 2. 9. 2017

do: 26. 11. 2017

Miesto konania :

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2.

26. BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2017

Slávnostné otvorenie 26. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017 sa bude konať 8. septembra 2017 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Súťažná časť BIB a ostatné reprezentatívne výstavy budú prvý raz prezentované v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží č. 2. V hoteli TATRA sa 8. 9. 2017 uskutoční Medzinárodná tlačová konferencia a 9. 9. – 10. 9. 2017 Medzinárodné sympózium BIB. Autorom výtvarno-priestorového riešenia BIB 2017 je D&D štúdio.

Na bienále, okrem súťažnej časti výstavy originálov ilustrácií kníh pre deti, predstavujeme tradične výstavy držiteľa ceny Grand Prix BIB

z predchádzajúceho ročníka a držiteľov Cien H. CH. Andersena za ilustráciu a literatúru za rok 2016. Predstavíme kolekciu ilustrácií Laury Carlin, ktorá za svoju ilustračnú tvorbu získala cenu Grand Prix BIB 2015. Rovnako budeme prezentovať tvorbu Rotraut Suzanne Berner z Nemecka,  ktorá získala Cenu H. CH. Andersena 2016 za ilustrácie. Spolu s originálmi ocenených autorov budú vystavené aj knižné publikácie a text o držiteľovi ceny H. CH. Andersena 2016 za literatúru Cao Wenxuanovi z Číny. Novinkou bude prezentácia kolekcie ocenených ilustrácií zo súťaže NAMI CONCOURS v Južnej Kórei.

Bienále okrem výstav v SNM usporiada aj sprievodné výstavy v jednotlivých zahraničných kultúrnych inštitútoch, ako aj viacerých bratislavských galériách. V BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti budeme tentoraz prezentovať tvorbu mladej slovenskej ilustrátorky Veroniky Klímovej, ktorá na BIB 2015 získala Cenu primátora Bratislavy. Okrem nej pripravujeme v spolupráci s univerzitou vo Worcesteri vo Veľkej Británii výstavu Migrácie.

Prezentáciami výstav sa však BIB nekončí. Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry z rôznych krajín, najprv udelí ceny - Grand Prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet a Čestné uznania vydavateľstvám a potom bude pokračovať zasadnutím Medzinárodného komitétu a Medzinárodným sympóziom BIB. Téma sympózia znie tento rok: „Umenie verzus Komercia. Úloha umeleckej ilustrácie  v dnešnom  svete komercie. Originálne a nekonvenčné stratégie ilustrátorov“. Viesť ho bude opäť historička umenia Mgr. Viera Anoškinová. Po skončení Bienále ilustrácií pripravíme, ako ku každému ročníku, zborník s obrazovou prílohou. Neodmysliteľnou súčasťou BIB je aj Medzinárodný pracovný seminár BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského, ktorý sa bude konať po skončení sympózia a bude trvať týždeň. Tento rok sa uskutoční v kaštieli v Mojmírovciach pri Nitre. Vedenia workshopu sa ujal významný slovenský ilustrátor Juraj Martiška. Témou workshopu je Ľudová rozprávkaOriginály, ktoré tu budú vytvorené, zahrnieme do propagačného katalógu a budeme ich prezentovať na výstavách doma i v zahraničí.

Mgr. Viera Anoškinová

Vedúca Sekretariátu BIB

 

14. 8. - 11. 9.2017 – výstava Emilia Dziubak, ilustrácie, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

2. 9. (sobota), 16.00 – vernisáž výstavy Igor Piačka – ilustrácie. Typo&Ars Galéria, Roľnícka 349,Vajnory. Výstava potrvá do 19.11. 2017

3. 9. – 6. 9. 2017 zasadnutie Medzinárodnej poroty BIB 2017, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

4. 9. – 30. 9. 2017 – výstava Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015, Hviezdoslavovo námestie

5. 9. 2017  (utorok) – zasadnutie Detskej poroty BIB 2017

5. 9. (utorok) – výstava Igor Piačka – ilustrácie. Typo&Ars Galéria, Roľnícka 349, Bratislava-Vajnory. Výstava potrvá do 19. 11. 2017

5. 9. 2017 (utorok), 9.00 – 15.00 - Medzinárodná odborná konferencia o obrázkových knihách, hotel Tatra, Nám. 1. mája 5

6. 9. 2017, 9.00 – 15.00 - Medzinárodná odborná konferencia o problematike čítania, hotel Tatra, Nám. 1. mája 5                                                                                                                                                                                                   7. 9. 2017 (štvrtok), 16.00 – výstava Migrácie, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská ul. 41. Výstava potrvá do 30. 9. 2017

7. 9. 2017 (štvrtok),16.00 – vernisáž výstavy Hlbokomorské rozprávky,  BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Panská ul. 41

7. 9.2017, 18.00 - Koncert IBBY, Zichyho palác

8. 9. 2017 (piatok), 10.00 – Medzinárodná tlačová konferencia, hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

8. 9. 2017 (piatok), 12.30 –  zasadnutie Medzinárodného komitétu BIB, hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

8. 9. 2017 (piatok), 17.00 – Slávnostné otvorenie BIB 2017, odovzdávanie cien ilustrátorom. Historická budova Slovenského národného divadla, Hviezdoslavovo nám.

8. 9. 2017 (piatok), 17.00Krst známky BIB 2017. V spolupráci s POFIS a Slovenskou poštou, a.s. Historická budova SND, Hviezdoslavovo nám.

Sprievodné výstavy BIB:

- Výstava držiteľky Grand Prix 2015 - Laura Carlin, Veľká Británia  

- Výstava držiteľa Ceny H. CH. Andersena za literatúru - Cao Wenxuan, Čína

- Výstava držiteľky Ceny H. CH. Andersena za ilustráciu - Rotraut Suzanne Berner, Nemecko

- Výstava nežijúceho slovenského ilustrátora - Svetozár Mydlo, Vajanského nábrežie 2

9. 9. 2017 (sobota) 10.00 – 18.00 Medzinárodné sympózium BIB 2017, hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

10. 9. 2017 (nedeľa) 10.00 – 12.00 Medzinárodné sympózium BIB 2017, hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

10. 9. – 15. 9. 2017 - BIB – UNESCO  Workshop Albína Brunovského, Kaštieľ Mojmírovce

15. 9. 2017 (piatok) - vernisáž výstavy z výsledných diel Workshopu Albína Brunovského, Kaštieľ Mojmírovce

5. 10. 2017 (štvrtok), 18.00 -  Vernisáž výstavy Pravidlo a hra: Laboratórium senzorického čítania - Kasárne Kulturpark Košice.

Výstava potrvá do 26. 11. 2017