INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

OTVÁRACIE HODINY
Denne okrem pondelka od 10.00 hod do 18.00 hod. Posledný vstup do BIBIANY je o 17.30 hod.

Výstavy

Dospelá osoba                        1 €
Dieťa                                      0,50 €
 

Divadelné predstavenie

Dospelá osoba                        1,20 €
Dieťa                                      0,70 €
 

Tvorivé dielne

Dospelá osoba                        1 €
Dieťa                                      0,70 €
 
Pedagogický sprievod           Zadarmo
Držiteľ ZŤP - S                      Zadarmo

 

BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti
Panská ul. 41, 815 39 Bratislava
tel/fax: +42125443 4986
e-mail: bibiana@bibiana.sk
Bližšie informácie o a programoch dostanete na (bratislavských) telefónnych číslach:
(02) 54 43 13 08 alebo (02) 54 43 53 66 (prosíme, volajte do 16.00 h).
Kontakty na zamestnancov TU