Zmena výšky vstupného do BIBIANY od 1. 4. 2018

Od 1. apríla bude výška vstupného v BIBIANE nasledová
Výstavy: deti 1,0 €, dospelí 2,0 €
Divadelné predstavenia: deti 1,2 €, dospelí 1,8 €
Tvorivé dielne: deti 1,5 €, dospelí 2 €.