Výsledky súťaže z výstavy SPANILÁ JAZDA akademického maliara Mariána Komáčka.

Počas výstavy Spanilá jazda sa uskutočnila súťaž o 3 grafické listy Mariána Komáčka, pričom bolo potrebné správne odpovedať na nasledovnú otázku:
Aké bolo prvé auto, ktoré si kúpil Marián Komáček ?
Správna odpoveď na otázku bola: FIAT 500
Celkove sa súťaže zúčastnilo 376 súťažiacich, pričom správne odpovedalo 258 a nesprávne 118 súťažiach.
Marián Komáček vyžreboval 3 výhercov, ktorí správne odpovedali:
1/ PETER KUČERA z Bratislavy
2/ ĽUBKA ŠIMOVÁ z Bratislavy
3/ MIŠO GIAČ z Bratislavy

Spomedzi účastníkov, ktorí nesprávne odpovedal vylosoval Marián Komáček jedného účastníka, ktorý obdržal cenu útechy a tým sa stal RADOVAN BILAČIČ.
Výhercovia budú vyrozumený o svojej výhre.

Marián Potrok
kurátor výstavy