Uzávierka prihlášok je 31. januára 2019

News url: 
http://www.bibiana.sk/sk/najkrajsie-knihy-slovenska-2018