Ukončenie výstavy Kino spod vankúša.

V nedeľu 18. februára skončila výstava ilustrátorky Petry Šfafankovej .

Počas trvania výstavy bola vypísaná súťaž o grafický list vystavovateľky, pričom bolo treba správne odpovedať na nasledovnú otázku:

Aké je meno hlavnej postavy chlapca z knihy „ Moje malé more „, ktoré vyšlo vo vydavateľstve Mgr. Art. Petra Štefanková v roku 2016.

Správna odpoveď bola:  Danko

Celkove na túto otázku správne odpovedalo 36 účastníkov a autorka vylosovala výhercu, ktorou sa stala:

Lujza Dujničová z Lábu

Výhra bude výherkyni zaslaná poštou.

Ing. Marián Potrok

kurátor výstavy