Tlačová beseda k 26. ročníku BIB

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

Bienále ilustrácií Bratislava

Vás pozývajú na prvú tlačovú besedu

k 26. ročníku Medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií detských kníh

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA,

ktoré sa uskutoční od 8. 9. do 29. 10. 2017.

 

Tlačová konferencia sa bude konať

vo štvrtok 8. júna o 10. 00 hod.

v priestoroch BIBIANY na Panskej 41 v Bratislave.

 

Venovaná bude okrem prvých informácií o BIB 2017 otvoreniu výstavy

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA DETSKEJ KNIHY,

výstave originálov ilustrácií detských kníh, z ktorých Výkonný výbor BIB vyberie slovenskú kolekciu ilustrátorov nominovaných na 26. ročník BIB 2017.

Prezentovať bude originály všetkých prihlásených 39 ilustrátorov, vyše 300 ilustrácií z 51 kníh.

Komisárskou výstavy je Viera Anoškinová.

Vernisáž sa uskutoční 8. 6. 2017 o 16.00 hod. v Galérii BIB v BIBIANE a otvorená bude do 16. 7. 2017.