Septembrový program

 Bienále ilustrácií Bratislava 2017

(8. september - 29. október)

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, denne okrem pondelka od 9 h do 18 h.

Slávnostné otvorenie 26. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017 sa bude konať 8. septembra 2017 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Súťažná časť BIB a ostatné reprezentatívne výstavy budú prvý krát prezentované v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží č. 2. Na svetoznámom podujatí sa tento rok zúčastní 50 krajín. 

Aby tohoročný 26. ročník BIB ožil deťmi, pripravili sme v spolupráci s ďalšími partnermi bohatý program aj v priestoroch Slovenského národného múzea, kde je súťažná výstava inštalovaná  - interaktívny sprievod detí po výstave, tvorivé dielne, workshopy a stretnutia s ilustrátormi, premietanie animovaných rozprávok, ale aj interaktívne výstavy v BIBIANE i ďalšie výstavy po celej Bratislave, Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí a tiež podujatia venované odbornej verejnosti.

Výstavy  a podujatia k BIB

Emilia Dziubak – ILUSTRÁcie, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Termín: 14. 8. – 11. 9. 2017, vernisáž 5. 9 2017 o 16.00 hod.

IZMY A IZBY, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Panská ul. 41

Termín: 24. 8. – 4. 2. 2018

Igor Piačka – ilustrácie, Typo&Ars Galéria, Roľnícka 349, Vajnory

Termín: 2. 9. –  19. 11. 2017 o 16.00 hod.

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015, Hviezdoslavovo námestie

Termín: 4. 9. – 30. 9. 2017

120 rokov Vysokej školy výtvarných umení - odborov grafiky, ilustrácie a knižnej tvorby v Sofii, práce profesorov, doktorandov a študentov. Bulharské kultúrne centrum, Jesenského 129

Termín: 4. 9. 2017 o 18.00 hod.

Nakukni poza obrázok, čo vidíš?, Medzinárodná konferencia IBBY inštitútu, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Termín: 5. 9. 2017 od 9.00 hod.

Poď si čítať v knižke aj v živote!, Medzinárodná konferencia IBBY inštitútu, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Termín: 6. 9. 2017 od 9.00 hod.

Migrácie, BIBIANA, Panská ul. 41

Termín: 7. 9. 2017 o 16.00 hod.

Hlbokomorské rozprávky, BIBIANA, Panská ul. 41

Termín: 7. 9. – 29. 10. 2017 o 16.00 hod.

Príďte a uvidíte! - ilustrácie študentov moskovského inštitútu grafiky a knižného umenia modernej ruskej detskej literatúry pod vedením Vladimíra A. Favorského. Ruské centrum pre vedu a kultúru, Fraňa Král'a 2

Termín: 6. 9. 2017  o 16.00    

Medzinárodná tlačová konferencia, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Termín: 8. 9. 2017 o 10.00 hod.  

Slávnostné otvorenie BIB 2017, odovzdávanie cien ilustrátorom, historická budova Slovenského národného divadla, Hviezdoslavovo nám.

Termín: 8. 9. 2017 o 17.00 hod.

Krst známky BIB 2017, v spolupráci s POFIS a Slovenskou poštou, a.s., historická budova Slovenského národného divadla, Hviezdoslavovo nám.

Termín: 8. 9. 2017 o 17.00 hod.

 

Sprievodné výstavy BIB v SNM

Výstava nositeľky Grand Prix 2015 - Laura Carlin, Veľká Británia  Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: 8. 9. – 29. 10. 2017 o 17.00 hod.

Výstava nositeľa Ceny H. CH. Andersena za literatúru - Cao Wenxuan, Čína, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: 8. 9. – 29. 10. 2017 o 17.00 hod.

Výstava nositeľky Ceny H. CH. Andersena za ilustráciu - Rotraut Susanne Berner, Nemecko

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: 8. 9. – 29. 10. 2017 o 17.00 hod.

Výstava slovenského ilustrátora - Svetozár Mydlo

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: 8. 9. – 29. 10. 2017 o 17.00 hod.

Medzinárodné sympózium BIB 2017, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Termín: 9. 9. 2017 od 10:00 do 18:00 hod.

Medzinárodné sympózium BIB 2017, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5

Termín: 10. 9. 2017 od 10:00 do 12:00 hod.

BIB-UNESCO  Workshop Albína Brunovského, Kaštieľ Mojmírovce

Termín: 10. 9. – 15. 9. 2017

Vernisáž výsledných diel Workshopu Albína Brunovského, Kaštieľ Mojmírovce

Termín: 15. 9. 2017

 

VÝSTAVY V BIBIANE

IZMY A IZBY

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde  jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako kubizmus, impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus a dadaizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi  tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasove baletné štúdio, kubistické zrkadlo alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.

Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S.  Broadhurst Petrovická

Termín: 24. 8. – 4. 2. 2018

EMÓCIE

Výstava Emócie predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len  nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak, sú to prastaré riadiace mechanizmy pohýnajúce naše telá k akcii. Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu akou je cit pre pravdu, zvedavosť alebo aj frustráciu.

Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –

D. Mládenková  

Termín: 7. 4. – 8. 10. 2017

 

PROGRAMY V Slovenskom národnom múzeu

svet za pár minút  (sprievod po Súťažnej výstave BIB 2017)

Súťažná výstava BIB 2017 je inštalovaná dva mesiace na dvoch poschodiach v Slovenskom národnom múzeu.

Pre deti je pripravený interaktívny program pod názvom Svet za pár minút. Je to sprievod po Bienále ilustrácií Bratislava 2017, ktorý vytvorí pomyselný most medzi deťmi a ilustráciami. Treba sa naň objednať telefonicky na t. č. 02 2 5443 5366 na utorok, stredu a štvrtok o 9.00 a o 14.00 hod.

14. 9.              10.00              Kadiaľ do Afriky?

19. 9.              10.00              Vyfarbi sa! (s K. Slaninkovou)

19. 9.              14.00              Z 2D do 3D (s K. Slaninkovou)               

20. 9.              10.00              Z 2D do 3D (s K. Slaninkovou)   

20. 9.              14.00              Cítim, čo vidím        

21. 9.              10.00              Kadiaľ do Afriky?                           

21. 9.              10.00              Z 2D do 3D (s K. Slaninkovou)   

26. 9.              10.00              Hviezdne oči            (autor Pero Le Kvet)

26. 9.              14.00              Z 2D do 3D (so S. Košickým)                   

27. 9.              10.00              Vyfarbi sa! (so S. Košickým)        

27. 9.              14.00              Z 2D do 3D (so S. Košickým)

28. 9.              10.00              Kadiaľ do Afriky?

28. 9.              14.00              Z 2D do 3D (so S. Košickým)

NEDELE

17. 9.              16.00             Z 2D do 3D (s K. Slaninkovou)

24. 9.              16.00              Z 2D do 3D (so S. Košickým)                           

ANIMAČNÝ EXPRES BAB – premietanie slovenskej kolekcie

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

Z 2D do 3D

Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedú slovenskí ilustrátori. Svetozár Košický, Vladimír Král, Juraj Martiška, Katarína Slaninková.

(Pre deti od 7 rokov)

Hviezdne oči

Inscenované čítanie, pri ktorom sa deti bližšie oboznámia s knihou Chlapec s očami ako hviezdy autora menom Pero Le Kvet.

Účinkujúci – M. Mihálek

(Pre deti od 6 rokov)

CÍTIM, ČO VIDÍM

Workshop, ktorý sa zameriava na rozvíjanie chápania estetických prvkov a ich následnej verbalizácii. Dieťa sa učí rozpoznať v umení vyjadrenú emóciu a následne ju prerozprávať. Čerpá z tvorby D. Olejníkovej, M. Maťátka, P. Uchnára a ďalších.

Vedenie workshopu –T. Hríbik a M. Magál

(Pre deti od 7 rokov)

VYFARBI SA!

Za 50 rokov existencie BIB získali ocenenia aj mnohí slovenskí ilustrátori. Pravidelné stretnutia s ilustrátormi sú priestorom, kde ich deti môžu podrobiť výsluchu a zistiť o nich, čo už dávno chceli vedieť.

Moderátor – M. Mihálek

(Pre deti od 6 rokov)

Kadiaľ do Afriky?

Bibácke“ dielničky pre batoľatá a mamičky. Program pre deti od 18 mesiacov na motívy knihy Ľuba Paľa Kde je Afrika? bude o malom nosorožcovi Rinovi, ktorý hľadá cestu

do Afriky.

Autorky – J. Michalová a M. Halamičková

(Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov)

VÝSTAVY MIMO BIBIANY

Kultúrno-spoločenské centrum, Bučany

Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Termín: 12. 9. - 29. 10. 2017

 

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY   

pondelok - štvrtok:   10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00

piatok:                                   10.00 - 12.00

nedeľa:                      14.00 - 18.00

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.