RTVS o nominačnej výstave

V hlavných správach odvysielala v 25 minúte RTVS repotráž z vernisáže výstavy Súčasná slovenská ilustrácia detskej knihyktorú uviedol moderátor Ľubomír Bajaník takto: 

"O dvadsiaty šiesty ročník Bienále ilustrácií Bratislava prejavil záujem rekordný počet slovenských tvorcov - tridsaťdeväť. Svoju tvorbu prezentujú na výstave v bratislavskej Bibiane. Na medzinárodnej súťažnej prehliadke originálov ilustrácií detských kníh budú Slovensko reprezentovať pätnásti z nich. Vybrala ich odborná porota."