Rakúski ilustrátori na BIB 2017

Dňa 20. októbra navštívila výstavu BIB 2017 v priestoroch SNM delegácia 16 ilustrátorov z Rakúska.

Obdržali základné informácie o počte ilustrátorov, krajín a kníh na výstave. Zároveň boli oboznámení s výsledkami poroty a víťazov na tohtoročnom BIB-e 2017. Návštevu zorganizovala rakúska spoločnosť DESIGNAUSTRIA, ktoré zabezpečuje účasť rakúskych ilustrátorov na BIB –e. Rakúsko sa doposiaľ zúčastnilo všetkých ročníkov BIB-u.

V delegácii boli prítomní aj štyria vystavujúci rakúski ilustrátori, ktorí obdržali katalóg z výstavy.

MP