Pozvánka na medzinárodné konferencie IBBY inštitútu Bratislava

BIBANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenská sekcia IBBY a Ústav slovenskej literatúry SAV

Vás pozývajú na medzinárodný IBBY INŠTITÚT BRATISLAVA, ktorého súčasťou sú konferencie pre širokú verejnosť zamerané na rozvoj kultúry čítania:

5. 9. 2017 od 9,00 v hoteli TATRA v Bratislave

Nakukni poza obrázok, čo vidíš?

Konferencia je venovaná obrázkovým knižkám, teda tomu, ako možno s nimi podnetne pracovať, ako môžeme pri čítaní obrázkových kníh u detí podporovať ich zdravý vývin. Obrázkové knižky sa čítajú osobitým spôsobom a niekedy aj malé vizuálne detaily rozhodujú o tom, čo prezrádzajú o postave alebo o prostredí rozprávania. Svojrázne výrazové prostriedky má pritom každá kultúra. Aj pri vyjadrovaní emócií na obrázkoch. Ako vyjadruje priateľstvo Slovák a ako Islanďan? K zaujímavým témam sa vyjadria významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta.

6. 9. 2017 od 9,00 v hoteli TATRA v Bratislave

Poď si čítať v knižke aj v živote! (Čítanie a vývin dieťaťa)

Konferencia je zameraná na problematiku čítania. Čítanie je zaujímavý a zložitý proces, ktorý závažným spôsobom ovplyvňuje ľudský život. Na kvalitu čítania má pritom vplyv aj to, ako svoj bežný život prežívame. Významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta sa budú zaoberať procesmi spojenými s čítaním a tiež tým, ako súvisia s vývinom dieťaťa. Zaujímať nás však budú aj také otázky, ako pohyb, vnímanie zvukov a hudby alebo rôzne sociálne aktivity môžu u dieťaťa stimulovať schopnosť vnímať a porozumieť počúvanému alebo čítanému textu a pomôžu dieťaťu prenášať zažité skúsenosti do vlastného životného priestoru.

Prosíme záujemcov nahlásiť účasť na konferenciách na e-mail: eva.ciferska@bibiana.sk.

Cestovné náklady nehradíme, účasť na konferenciách je bez poplatkov.