Októbrový program

 Bienále ilustrácií Bratislava 2017

(8. september - 29. október)

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, denne okrem pondelka od 9 h do 18 h.

Slávnostné otvorenie 26. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2017 sa uskutočnilo 8. septembra v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Súťažná časť BIB a ostatné reprezentatívne výstavy sú tentoraz prezentované v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží.

Na svetoznámom podujatí sa tento rok zúčastňuje 49 krajín z celého sveta, 373 ilustrátorov, vystavených je 488 kníh a 2657 ilustrácií 

Aby tohoročný BIB ožil deťmi, pripravili sme v spolupráci s ďalšími partnermi bohatý program aj v priestoroch Slovenského národného múzea, kde je súťažná výstava inštalovaná  - interaktívny sprievod detí po výstave, tvorivé dielne, workshopy a stretnutia s ilustrátormi, premietanie animovaných rozprávok, ale aj interaktívne výstavy v BIBIANE i ďalšie výstavy po celej Bratislave, Knižné hody na Hviezdoslavovom námestí a tiež podujatia venované odbornej verejnosti.

Výstavy a podujatia k BIB

Emilia Dziubak – ILUSTRÁcie, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Termín: do 11. 9. 2017

IZMY A IZBY, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti Panská ul. 41

Termín: do 4. 2. 2018

Igor Piačka – ilustrácie, Typo&Ars Galéria, Roľnícka 349, Vajnory

Termín: do 19. 11. 2017

Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015

Hviezdoslavovo námestie

Termín: do 30. 9. 2017

Migrácie, BIBIANA, Panská ul. 41

V spolupráci s University of Worcester, Veľká Británia

Termín: do 29. 10. 2017

Hlbokomorské rozprávky, výstava ilustrátorky Veroniky Klimovej

Výtvarno-priestorové riešenie: Štefan Potančok

BIBIANA, Panská ul. 41

Termín: do 29. 10. 2017

Príďte a uvidíte! - ilustrácie študentov moskovského inštitútu grafiky a knižného umenia modernej ruskej detskej literatúry pod vedením Vladimíra A. Favorského. Ruské centrum pre vedu a kultúru, Fraňa Král'a 2

Termín: do 31. 9. 2017

Sprievodné výstavy BIB v MÚZEU

Výstava nositeľky Grand Prix 2015 - Laura Carlin, Veľká Británia  Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: do 29. 10. 2017

VÝSTAVA VÍŤAZOV NAMI CONCOURS, JUŽNÁ KÓREA

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: do 29. 10. 2017

Výstava nositeľa Ceny H. CH. Andersena za literatúru - Cao Wenxuan, Čína

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: do 29. 10. 2017

Výstava nositeľky Ceny H. CH. Andersena za ilustráciu - Rotraut Susanne Berner, Nemecko

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: do 29. 10. 2017

Výstava slovenského ilustrátora - Svetozár Mydlo

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2

Termín: do 29. 10. 2017

VÝSTAVY V BIBIANE

IZMY A IZBY

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde  jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako kubizmus, impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus a dadaizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi  tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasove baletné štúdio, kubistické zrkadlo alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre ne.

Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S.  Broadhurst Petrovická

Termín: 24. 8. – 4. 2. 2018

EMÓCIE

Výstava Emócie predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len  nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak sú to prastaré riadiace mechanizmy pohýnajúce naše telá k akcii. Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu akou je cit pre pravdu, zvedavosť alebo aj frustrácia.

Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –

D. Mládenková  

Termín: 7. 4. – 8. 10. 2017

HU HÚÚÚ alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá

Aj na prvý pohľad strašidelná téma je cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej a ilustrátora Svetozára Košického: Čerti, bosorky a iné strašidlá je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a povestí ako protiklad halloweenských strašidiel. Návštevníci sa zoznámia s hadom - dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU a zlým škriatkom ZMOKOM, mlyn obýva VODNÍK aj RUSALKY a v pekle okolo ohňa s diabolským gulášom sedí kopa ČERTOV. Deti si môžu sadnúť na DRAKA, stretnúť SVETLONOSOV aj  GRGALICU a pod podlahou môžu pozorovať pracovné úsilie TRPASLÍKOV.

Námet, scenár a dramaturgia - I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –

O. Slivka, texty – K. Nádaská

Termín: 20. 10. 2017 – marec 2018

PROGRAMY V Slovenskom národnom múzeu

svet za pár minút

(sprievod po Súťažnej výstave BIB 2017)

Súťažná výstava BIB 2017 je inštalovaná dva mesiace na dvoch poschodiach

v Slovenskom národnom múzeu.

Pre deti je pripravený interaktívny program pod názvom Svet za pár minút. Je to sprievod po Bienále ilustrácií Bratislava 2017, ktorý vytvorí pomyselný most medzi deťmi a ilustráciami. Treba sa naň objednať telefonicky na t. č. 02 2 5443 5366

na utorok, stredu a štvrtok o 9.00 a o 14.00 hod.

  3. 10.            10.00              Z 2D do 3D (s V. Králom)

  3. 10.            14.00              Z 2D do 3D (s V. Králom)

  4. 10.            10.00              Z 2D do 3D (s V. Králom)

  4. 10.            14.00              Z 2D do 3D (s V. Králom)

  5. 10.            10.00              Utekajme k našej mamke

10. 10.            10.00              Z 2D do 3D (s J. Martiškom)

10. 10.            14.00              Cítim, čo vidím

11. 10.            10.00              Z 2D do 3D (s J. Martiškom)

12. 10.            10.00              Z 2D do 3D (s J. Martiškom)

12. 10.            10.00              Utekajme k našej mamke

12. 10             14.00              Vyfarbi sa! (s P. Uchnárom)

17. 10.            10.00              Vyfarbi sa! (s A. Wagnerovou)

17. 10.            14.00              Z 2D do 3D (s D. Nágelom)

18. 10.            14.00              Z 2D do 3D (s D. Nágelom)

19. 10.            10.00              Utekajme k našej mamke

24. 10.            10.00              Útek (autor M. Vadas)

24. 10.            14.00              Cítim, čo vidím

25. 10.            10.00              Utekajme k našej mamke

25. 10.            14.00              Cítim, čo vidím

26. 10.            10.00              Vyfarbi sa! (s B. Jobusom)

 

SOBOTY A NEDELE

  1. 10.            16.00              Hviezdne oči            (autor Pero Le Kvet)

  7. 10.            16.00              Ateliér AOZ -  Marion Battaile

  8. 10.            16.00              Vyfarbi sa! (s J. Martiškom)

15. 10.            16.00              Útek (autor M. Vadas)

21. 10.            16.00              Stužka - Adrien Parlange

22. 10.            16.00              Z 2D do 3D (s D. Nágelom)

 

ANIMAČNÝ EXPRES BAB

BAB uvádza na Bienále ilustrácií Bratislava 2017 tri výberové kolekcie ocenených filmov slovenských aj zahraničných tvorcov z festivalov Bienále animácie Bratislava. 

Termín:  1. 10 – 29. 10. 2017

 

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

Útek

Inscenované čítanie knihy Mareka Vadasa, ktoré je  správou o fantastickej ceste malého chlapca a jeho psa Alana naprieč mestami, krajinami a kontinentmi.  Hrdinovia príbehu sa stretávajú s priateľstvom i odmietaním. 

Účinkujúci – Lukáš Tandara

(Pre deti od 6 rokov)

Z 2D do 3D

Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedú slovenskí ilustrátori. Svetozár Košický, Vladimír Král, Juraj Martiška, Katarína Slaninková, Dušan Nágel.

(Pre deti od 7 rokov)

Hviezdne oči

Inscenované čítanie, pri ktorom sa deti bližšie oboznámia s knihou Chlapec s očami ako hviezdy autora menom Pero Le Kvet.

Účinkujúci – M. Mihálek

(Pre deti od 6 rokov)

CÍTIM, ČO VIDÍM

Workshop, ktorý sa zameriava na rozvíjanie chápania estetických prvkov a ich následnej verbalizácii. Dieťa sa učí rozpoznať v umení vyjadrenú emóciu a následne ju prerozprávať. Čerpá z tvorby D. Olejníkovej, M. Maťátka, P. Uchnára a ďalších.

Vedenie workshopu –T. Hríbik a M. Magál

(Pre deti od 7 rokov)

VYFARBI SA!

Pravidelné stretnutia s ilustrátormi sú priestorom, kde ich deti môžu podrobiť výsluchu a zistiť o nich, čo už dávno chceli vedieť.

Moderátor – M. Mihálek

(Pre deti od 6 rokov)

Utekajme k našej mamke

Čitateľská dielnička pre najmenšie deti v sprievode dospelého. Príbeh z knižky Útek, z ktorej ilustrácie Daniely Olejníkovej boli ocenené Zlatým jablkom BIB 2017, budú deti spoznávať zapojením všetkých svojich zmyslov. Na dielničku sa netreba vopred objednávať, počet detí je však limitovaný.

Autorky – J. Michalová M. Halamíčková

(Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov)

Ateliér AOZ -  Marion Battaile (FRANCÚZSKO)

Hra s menom môže mať rozmanité podoby. Vytvorte z písmen vášho mena jedinečné dielo. Prezradíme, že účastník opustí workshop s vlastnou knihou. Dospelí a deti môžu pracovať spoločne. Študenti a profesionáli v oblasti grafického dizajnu sú vítaní.


(Pre deti od 5 rokov)

Stužka - Adrien Parlange (FRANCÚZSKO)

Červená stužka je len začiatok. Ale čoho? Fantázii sa medze nekladú! Rozviňte tú svoju pomocou kúska stuhy dokorán.

(Pre deti od  9 – 10 rokov)

 

VÝSTAVY A PROGRAMY mimo BIBIANY

Kultúrno-spoločenské centrum, Bučany:

Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Termín: do 29. 10. 2017

Kasárne Kulturpark Košice:

Laboratórium knihy

Termín: 5. 10. 2017

do: 26. 11. 2017

Mestská knižnica, PIEŠŤANY:

Krajina komiksu alebo Plavčík a Vratko - veselý horor pre deti

Námet a scenár – I. Abrahamfyová, výtvarno priestorové riešenie – M. Dobeš, výtvarné stvárnenie rozprávky – M. Maťátko, dramaturgia – I. Abrahamfyová  

Termín: 12. 10. – 31. 12. 2017

Medzinárodný knižný veľtrh, Belehrad:

Najkrajšie knihy Slovenska 2014 - 2016

Termín: 22. – 29. 10. 2017

Kino Ponrepo, Praha, ČR

OD ZAKLADATEĽA K POKRAČOVATEĽOM

BAB uvádza k Mesiacu českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti výberovú kolekciu filmov jubilujúceho tvorcu a pedagóga prof. Rudolfa Urca a predstaviteľov najmladšej generácie Ateliéru animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave spojenú s účasťou tvorcov a diskusiou.

Termín: 23. 10. o 17.30 hod.

Kino Mladosť, Bratislava                                 

HERMÍNA TÝRLOVÁ DEŤOM

BAB uvádza v spolupráci s Národným filmovým archívom v Prahe pri príležitosti Mesiaca českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti výberovú kolekciu unikátnych filmov pre najmenších s úvodom filmovej historičky M. Mertovej z NFA v Prahe.

Termín: 26. 10. o 11.00 hod.

Kino Klap, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Bratislava

EXPERIMENTY V TVORBE HERMÍNY TÝRLOVEJ

BAB uvádza v spolupráci s Národným filmovým archívom v Prahe kolekciu dosiaľ neznámych vzácnych snímok spojených s prednáškou a diskusiou s filmovou historičkou M. Mertovou z NFA v Prahe.

Termín: 26. 10. o 14.00 hod.

Festival ANIMA 2017, Cordóba, Argentína

LES - DOMOV ZVIERAT

Uvedenie animovaného filmu Ateliéru BAB/BIBIANA vo výberovej svetovej kolekcii animovaných filmov, vytvorených deťmi Panorama na IX. Medzinárodnom festivale animovaných filmov.

Termín: 11. – 13. 10. 2017

          ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY   

pondelok - štvrtok:   10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00

piatok:                                   10.00 - 12.00

nedeľa:                      14.00 - 18.00

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.