O konferencii k Medzinárodnému dňu materinského jazyka aj v správach STV1

News url: 
http://www.bibiana.sk/sk/konferencia-jazyk-ako-priestor-domova