Novembrový program

 BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti

K interaktívnej výstave Izmy a izby ponúka Bibiana lektorský sprievod pre žiakov druhého stupňa ZŠ a stredných škôl, ktorý ich oboznámi s tvorbou najvýznamnejších umelcov, ich dielami a s princípmi umeleckej tvorby impresionizmu, expresionizmu, surrealizmu,  kubizmu, fauvizmu, konštruktivizmu, dadaizmu a futurizmu. Lektorát je obohatený o doplnkové aktivity, prispôsobené veku starších žiakov. Skupiny sa môžu objednať na tel. č. 02/ 5443 53 66 denne od 9.00 do 15.00 hod.

PROGRAMY

  7. 11.            10.00              Ako na strašidlá

  8. 11.            14.00              Ako na strašidlá

  9. 11.            10.00              Utekajme k našej mamke

14. 11.            10.00              Ako na strašidlá

15. 11.            14.00              Ako na strašidlá

16. 11.            14.00              Ako na strašidlá

21. 11.            10.00              Ako na strašidlá

22. 11.            14.00              Ako na strašidlá

23. 11.            10.00              Utekajme k našej mamke

28. 11.            14.00              Z 2D do 3D

29. 11.            14.00              Z 2D do 3D

30. 11.            14.00              Z 2D do 3D

 

NEDELE

 5. 11.            16.00                          Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou

11. 11.            14.00 -16.00             Ako na strašidlá (v rámci Martinských hodov vstup voľný)

11. 11.            16.00                         Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou (v rámci Martinských hodov vstup voľný)

19. 11.            16.00                          Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou

26. 11.            16.00                          Z 2D do 3D

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

Z 2D do 3D

Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedie slovenskí ilustrátor Svetozár Košický.

(Pre deti od 7 rokov)

Čítame a kreslíme s Katarínou Nádaskou

Výstava Hu húúú oboznámi deti i ostatných návštevníkov s rôznymi slovenskými poverovými bytosťami a prostredím, v ktorom sa objavovali. Niektorí chronicky známi, iní neznámi a kuriózni obyvatelia lesov, lúk, jazier a hôr vystúpia z histórie a pripomenú sa v novej podobe. Tvorivé dielne s etnologičkou Katarínou Nádaskou.

Autorka - I. Abrahamfyová

(Pre deti od 5 rokov)

Ako na strašidlá

Kreslíme, skladáme, lepíme - workshop zameraný na kombináciu kresby a koláže z rôznorodých materiálov - papiera, textilu, prírodnín. Deti si vyrobia jedno zo strašidielok.

Autorka - I. Abrahamfyová

(Pre deti od 6 rokov)

Utekajme k našej mamke

Dielnička pre najmenšie deti v sprievode dospelého. Príbeh z knižky Útek, ilustrácie Daniely Olejníkovej boli ocenené Zlatým jablkom BIB 2017.

Autorka – J. Michalová

(Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov)

 

VÝSTAVY V BIBIANE

 

IZMY A IZBY

Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľ výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia. Jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako napr. kubizmu, impresionizmu, surrealizmu, expresionizmu a dadaizmu. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov - do skrine ako Degasovho baletného štúdia, kubistického zrkadla alebo surrealistickej postele – vzducholode... Určite je to lákavá pozvánka nie len pre ne.

Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S.  Broadhurst Petrovická

Termín: 24. 8. – 4. 2. 2018

 

HU HÚÚÚ alebo najstrašnejšie slovenské strašidlá

Aj na prvý pohľad strašidelná téma je cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej, Jána Michálka a ilustrátora Svetozára Košického: Čerti, bosorky a iné strašidlá je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a povestí ako protiklad halloweenských strašidiel. Návštevníci sa zoznámia s hadom - dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU a zlým škriatkom ZMOKOM, mlyn obýva VODNÍK aj RUSALKY a v pekle okolo ohňa s diabolským gulášom sedí kopa ČERTOV. Deti si môžu sadnúť na DRAKA, stretnúť SVETLONOSOV aj  GRGALICU a pod podlahou môžu pozorovať pracovitých TRPASLÍKOV.

Námet, scenár a dramaturgia - I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –

O. Slivka, texty – K. Nádaská

Termín: 20. 10. 2017 – marec 2018

 

Kiwanis bábiky 2017 pomáhajú

Výstavu Kiwanis bábik, ktoré maľujú a výtvarne dotvárajú renomovaní slovenskí a zahraniční umelci, predstavuje BIBIANA v spolupráci s KIWANIS klubom Bratislava. Vernisáž výstavy bude o 17.00 hod. v priestoroch Galérie BIBIANY a následne sa uskutoční dražba vystavených bábik o 19.00 hod. v Radisson Blu Carlton Hoteli. Výťažok bude použitý na dobročinné účely.

Termín: 16. 11. - 30. 11. 2017

 

PODUJATIA mimo BIBIANY

BIBLIOTÉKA, Incheba, Bratislava

Ilustrátori ocenení na BIB 2017, Najkrajšie knihy Slovenska 2016, Najkrajšie a najlepšie detské knihy 2016

ANIMAČNÝ EXPRES BAB

BAB uvádza na BIBLIOTÉKE 2017 tri výberové kolekcie ocenených filmov slovenských aj zahraničných tvorcov z festivalov Bienále animácie Bratislava.

Termín: 9. – 12. 11. 2017

 

Mestská knižnica, PIEŠŤANY

Krajina komiksu , Plavčík a Vratko - veselý horor pre deti

Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno priestorové riešenie – M. Dobeš, výtvarné stvárnenie rozprávky – M. Maťátko

Termín: 12. 10. – 31. 12. 2017

 

Typo&Ars Galéria, Roľnícka 349, Vajnory

Igor Piačka – ilustrácie

Termín: do 19. 11. 2017

 

Kultúrne centrum Moving Station Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA

festival ANIMÁNIE 2017

Animované filmy 

LES-DOMOV ZVIERAT (2014) , NIKDY NIE SI SÁM (2016) , O MAŠKRTNEJ LÍŠKE (2016)

Animované filmy detí z Ateliéru BAB BIBIANA v súťažnej sekcii 

12. ročníka Festivalu ANIMANIE 2017 - medzinárodnej súťažnej prehliadky detskej a študentskej audiovizuálnej tvorby v kategórii MINI.

Termín:  17.- 19. 11. 2017

 

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY   

pondelok - štvrtok:   10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00

piatok:                                   10.00 - 12.00

nedeľa:                      14.00 - 18.00

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.