Najkrajšie knihy Slovenska 2017- výzva k predkladaniu prihlášok

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže        

                         Najkrajšie knihy Slovenska 2017.

Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie

na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2017 môžete prihlásiť

do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2018 bezchybný výtlačok knihy

spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA                                  

                                                       Panská 41

                                                       815 39 Bratislava

s označením súťaže NKS 2017.

Štatút súťaže nájdete tu.

Prihláška NKS 2017

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).