Najkrajšie knihy Slovenska 2017

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti,  je hlavným usporiadateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Súťaž vyhlasuje spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

Dňa 31. januára 2018 bolo ukončené prihlasovanie kníh do súťaže. 14. a 15. februára zasadala porota, zložená z umelcov a odborníkov, ktorí posúdili prihlásené knihy, pričom sa hodnotila ich výtvarná a grafická stránka, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania.  Spomedzi 160 prihlásených kníh vybrali víťazné. Slávnostné odovzdávanie cien bude 10. mája v Dvorane VŠMU a následne bude v BIBIANE otvorená výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2017.