Leto v BIBIANE

VÝSTAVY V BIBIANE

ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV

Knižnica BIBIANY v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY) uvedú výnimočné knihy o deťoch s postihnutím zo zbierok IBBY a BIBIANY.

Interaktívna výstava, v ktorej sa detskí návštevníci dozvedia o živote svojich vrstovníkov so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom hry, pri ktorej plnia úlohy v koži dieťaťa s postihnutím, spoznávajú hrdinov výnimočných kníh. Vystavenú výberovú kolekciu Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) za rok 2017 dopĺňajú tituly z fondu knižnice BIBIANY. Návštevníci si môžu zalistovať v pestrej zmesi kníh z celého sveta – či už sú to literárne portréty detí a mladých ľudí s rôznymi typmi postihnutia, knihy s Braillovým písmom, hmatovými ilustráciami alebo ľahko čitateľné knihy.

Námet – H. Ondrejičková. Scenár – J. Michalová.

Odborná spolupráca – M. Halamičková.

Výtvarno-priestorové riešenie – Z. Kadlčáková.
Termín: 29. 6. –  9. 9. 2018

 

V HLAVNEJ ÚLOHE STOLIČKA

Stoličku poznáme hlavne ako predmet na sedenie. Keď však prekročíme jej sedacie možnosti, zistíme, že nám ponúka oveľa viac. Na tejto výstave sa dostaneme na hranicu reálneho a fantazijného sveta rôznych druhov stoličiek a spolu ju aj prekročíme. Tento kus nábytku sa zrazu stane hrou pre malých i veľkých. Stane sa studnicou možností, ktoré si na vlastnej koži a na koži stoličiek môže vyskúšať každý. Vstúpme teda do stoličkosveta – do ozajstného stoličkoparku – na stoličkové predvádzacie mólo alebo si sadnime na trón – stoličku stoličiek! Výstava vznikla v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu v Bratislave.

Scenár a dramaturgia – K. Kosánová. Výtvarno-priestorové riešenie – L. Lizáková

a A. Bindzárová. Odborná spolupráca – K. Hubová.

Termín: 1. 3. – 8. 8. 2018

 

AŽ NAPRŠÍ A USCHNE

Výstava predstavuje jedinečnosť zemskej atmosféry hravou formou. Deti sa dozvedia viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu vody či predpovedi počasia. Vyskúšajú si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia pomocou hlasového modulátora, ale aj nádherné ticho vo vesmíre, spôsobia malú potopu Európy. Jednoducho – čaká na nich množstvo netradičných činností a hier. Tematika atmosféry Zeme je priblížená na príkladoch jej stvárnenia vo výtvarnom umení. Vďaka nápaditému vizuálnemu spracovaniu sa výstava stane mimoriadnym zážitkom nielen pre deti.

Námet, scenár a výtvarno-priestorové riešenie – O. Slivka.

Dramaturgia – V. Marákyová.

Termín: 20. 4. – 2. 9. 2018

 

Predstav si návštevníka zo vzdialeného sveta!

Výstava výtvarných diel detí do 13 rokov, ktoré žijú v Poľsku, Maďarsku, na Slovensku alebo v Čechách na tému vnímania sveta cudzincov, sveta neznámeho, ďalekého,  obávaného či vysneného.  Výstava je súčasťou medzinárodného projektu "Young Visegrad ImagiNation“ (vo voľnom preklade Divadlo ťa vidí!), ktorý realizovala v rokoch 2017/2018 divadelná skupina Performalita z Prahy. Performalitu výtvarné diela detí inšpirovali k vytvoreniu novej inscenácie s názvom  Misia: DOMOV, ktorá mala premiéru 5. 11. 2017 v Prahe. Jej bratislavskú reprízu uvedie BIBIANA vo svojich priestoroch 8.  7. 2018. 

Termín výstavy: 26. 6. – 8. 7. 2018

 

TAJOMNÝ SVET BÁBOK 

Výsledkom spoločnej myšlienky troch scénografov a režisérov – absolventov jedného ročníka bábkarskej scénografie na Divadelnej fakulte AMU v Prahe /MgA. Miroslav Duša, MgA. Jaroslav Milfajt, doc. MgA. Karel Vostárek/ je česko-slovenský interaktívny multimediálny projekt, ktorý reaguje na zapísanie českého a slovenského bábkarstva do prestížneho Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a zároveň na 100. výročie založenia prvej Československej republiky.

Výstava predstaví viac než tridsaťročnú tvorbu autorov projektu v Prahe, Brne a v bratislavskej BIBIANE.

Termín: 16. 8. – 23. 9. 2018

 

PODUJATIA mimo BIBIANY

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, PREŠOV

PREDFESTIVALOVÝ ANIMAČNÝ EXPRES BAB

Výstava víťazných ilustrácií ocenených Detskou porotou na Bienále ilustrácií Bratislava – BIB 1993 - 2017, spojená s premietaním výberovej kolekcie animovaných  filmov slovenských tvorcov ocenených na festivaloch Bienále animácie Bratislava – BAB s výtvarnými tvorivými dielňami.

Termín: 11. 6. – 31.10. 2018

Letná čitáreň, Medická záhrada, BRATISLAVA

ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017
Termín: 11. 6. – 30. 7. 2018

Miestna knižnica Petržalka, Prokofievova 5, BRATISLAVA

ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017
Termín – 1. 7 .  – 31. 8. 2018

Kongres IBBY, Atény, GRÉCKO

ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 2017
Termín – 30. 8. – 1. 9. 2018

Mestská knižnica, PIEŠŤANY

Hop! Pop up

Termín: 22. 5. – 1. 9. 2018

Tatranská galéria, POPRAD

Moja krajina je moja fantázia

Termín: 25. 5. – 26. 7. 2018

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

V modrobielom lese

Termín: 13. 12. 2017 – 24. 7. 2018

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY   

Je počas prázdnin (júl, august) zatvorená.

Konzultácie:

Po - Pi od 9 h do 12 h na tel. číslach:

+421 2 20 467 181 a +421 2 20 467 182

                                                               

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/544 31 308 alebo www.bibiana.sk.

 

Zmena výšky vstupného do BIBIANY od 1. 4. 2018

VÝSTAVY

Deti                               1,00 €

Dospelí                        2,00 €

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

Deti                               1,20 €

Dospelí                        1,80 €

TVORIVÉ DIELNE

Deti                               1,50 € 

Dospelí                        2,00 €