KATARÍNA MINICHOVÁ (2.10.1949-12.8.2019)

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti s hlbokým žiaľom oznamuje, že v pondelok 12. augusta 2019 v popoludňajších hodinách nás navždy opustila naša kolegyňa Katarína Minichová.

Počas svojho života sa venovala autorskej a scenáristickej činnosti, ale aj filmovej kritike a teórii so zameraním na film pre deti a mládež. Pracovala v Slovenskej televízii. Tituly filmov z jej dramaturgie, ako i autorské diela získali mnohé domáce aj medzinárodné ocenenia. Bola členkou medzinárodných filmových porôt, vyše desaťročie pôsobila ako volený člen medzinárodnej Skupiny expertov pre deti EBU a Skupiny garantov pre animované koprodukcie (Európska vysielacia únia). V roku 2009 bola zvolená za viceprezidentku CIFEJ. Od roku 1993 do roku 2014 pôsobila ako pedagóg scenáristiky a dramaturgie animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Od roku 2006 bola programovou riaditeľkou Bienále animácie Bratislava, medzinárodného festivalu animovaných filmov v BIBIANE. Počas svojho pôsobenia pozdvihla festival na európsku úroveň.