Jún v BIBIANE

Divadelné predstavenia a tvorivé dielne počas pracovného týždňa sú určené kolektívom na základe objednávky. Objednať sa môžu na tel. č. 02 5443 5366 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Individuálnym návštevníkom ponúkame nedeľné programy a program Na vandrovke, na ktoré sa netreba objednávať.

6. 6. 10.00 Kam sa podeli škriatkovia
7. 6. 14.00 Emócie (tvorivé dielne)
8. 6. 10.00 Emócie (tvorivé dielne)
13. 6. 10.00 Kam sa podeli škriatkovia
13. 6. 14.00 Kam sa podeli škriatkovia
14. 6. 14.00 Emócie (tvorivé dielne)
15. 6. 10.00 Na vandrovke
15. 6. 14.00 Kam sa podeli škriatkovia
20. 6. 10.00 Osmijankove sladké rozprávky
21. 6. 10.00 Osmijankove sladké rozprávky
22. 6. 10.00 Osmijankove sladké rozprávky
22. 6. 14.00 Emócie (tvorivé dielne)
29. 6. 10.00 Na vandrovke

SOBOTY A NEDELE
3. 6. 14.00 Osmijankove sladké rozprávky- Hviezdoslavovo námestie
4. 6. 16.00 Emócie (tvorivé dielne)
11. 6. 16.00 Kam sa podeli škriatkovia
18. 6. 16.00 Osmijankove sladké rozprávky
25. 6. 16.00 Kam sa podeli škriatkovia

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

EMÓCIE - TVORIVÉ DIELNE
K výstave Emócie sme pripravili tvorivé dielne pre deti v predškolskom veku i školákov základných a stredných škôl, pričom dielne bude viesť psychológ či výtvarník. Výstava predstavuje svet našich emócií tak, ako ich poznáme i nepoznáme, preto aj výtvarné dielne sú navrhnuté nielen pre prácu s materiálom, ale aj na spojenie psychologických hier a úloh primeraných veku detí alebo študentov prihlásených na workshop. Na začiatku každej aktivity sa navodí situácia na prežívanie emócie, ktorá má vychádzať zo zvolenej témy. Deti si vytvoria „burzu emócií“, „emočné hodiny“, „záhradu emócií“ i „lampióny rôznych nálad“....
Námet – I. Abrahamfyová, vedenie dielní – T. Hríbik a M. Magál
(Pre deti od 5 rokov)

OSMIJANKOVE SLADKÉ ROZPRÁVKY
Či už sú to marcipánové levy, hrniec plný lekváru, obrovská štrúdľa alebo puding veľkosti priemerného kuchára, všetky majú rovnakého menovateľa – Osmijanka. Osmijanko bol spočiatku v rozhlasovej podobe, no princíp „horáznych nehorázností“ a parodovanie sveta dospelých ho dostal z papiera až na javiská. A práve Osmijankove štyri sladké rozprávky od Kristy Bendovej si pre vás pripravili študenti Katedry bábkarskej tvorby DF VŠMU.
Pedagogické vedenie: prof. J. Uličiansky, doc. B. Krajč Zamišková, P. Čisárik
Réžia a dramaturgia: D. Dvořáková, D. Kováčová, A. Krajčiová, M. Feldbauer
Scéna, kostýmy, bábky: R. Baňacká, V. Csányiová, D. M. Javor
Účinkujú: J. Bartošová, T. Galambošová, S. Hladká, V. Horňáková, A. Kamenská,
Š. Králik, V. Peštová, T. Ružbašanová, M. Stanková, B. Šoganová, R. Švec,
V. Trungelová
(Pre deti od 4 rokov)

KAM SA PODELI ŠKRIATKOVIA?
Divadelné predstavenie na motívy knihy Libuše Friedovej Magdalénka a škriatkovia.
Nezvyčajné stretnutia Magdalénky sú plné prekvapení. Diváci spolu s ňou postupne objavujú škriatkov, ktorí sú všade okolo, aby zabezpečili fungovanie vecí každodennej potreby.
Námet, scenár a réžia – A. Šoltés, výtvarné riešenie – L. Halušková,
hudba – M. Skačan, účinkujú - M. Barnašová, P. Sopkovičová, M. Mihálek a
L. Tandara
(Pre deti od 5 rokov)

NA VANDROVKE
Knižná dielnička pre batoľatá s rozprávkou z knihy Vydavateľstva Buvik
Ako išlo vajce na vandrovku a spoločným hravým tvorením.
Námet – J. Michalová
(Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov)

VÝSTAVY V BIBIANE

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA DETSKEJ KNIHY
(Nominačná výstava na BIB 2017)
Výstava originálov ilustrácií detských kníh, z ktorých komisia vyberie slovenskú kolekciu ilustrátorov nominovaných na 26. ročník Bienále ilustrácií Bratislava 2017.
Kurátorka výstavy – Viera Anoškinová
Termín: 9. 6. – 12. 7. 2017

EMÓCIE
Výstava Emócie predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak, sú to prastaré riadiace mechanizmy pohýnajúce naše telá k akcii. Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu akou je cit pre pravdu, zvedavosť alebo aj frustráciu.
Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –
D. Mládenková
Termín: 7. 4. – 8. 10. 2017

OKOHRA
Čo oko vidí a je celkom inak. Čo oko nevidí a je to tam. Interaktívna výstava pre deti ponúka návštevníkom odhaľovanie ilúzií vnímania. Deti sa stanú pátračmi a skúmajú, či je pravda, čo ich oči vidia, zoznámia sa pri tom s reprodukciami umelcov, ale aj tým, ako nás dostane optický klam.
Námet, výtvarno-priestorové riešenie, dramaturgia - S. Sadilková, scenár – Ľ. a E. Pavlovičové
Termín: 10. 3. – 13. 8. 2017

RUSKO MOJIMI FARBIČKAMI
Výstava víťazných prác detí základných škôl, ktoré sa zúčastnili výtvarnej súťaže o Rusku, vyhlásenej Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku pod záštitou veľvyslanca Alexeya Leonidoviča Fedotova.
Termín: 25. 5. – 4. 6. 2017

VÝSTAVY MIMO BIBIANY

Franz Mayer museum, MEXICO CITY, MEXIKO
SLOVENSKÍ ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB 1967-2015
GRAND PRIX BIB 1967-2015
Termín: 7. 6. – 30. 6. 2017

Mestská knižnica, PIEŠŤANY
EURÓPSKE ROZPRÁVKY
Termín: 15. 5. - 15. 6. 2017

Kultúrne centrum MODRA
KRAJINA KOMIKSU
V priestoroch historickej radnice na Štúrovej ulici
Termín: 20. 5. – 23. 7. 2017

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY
pondelok - štvrtok: 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
piatok: 10.00 - 12.00
nedeľa: 14.00 - 18.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.
Výstavné priestory BIBIANY na Panskej 41 sú prístupné denne okrem pondelka od 10h do 18h. Zriaďovateľom BIBIANY je MK SR.