Júl a august v klimatizovanej BIBIANE

pripravujeme:
BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2017
Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti
(8. 9. – 29. 10. 2017)

Tohtoročný 26. BIB 2017 po 25 ročníkoch mení miesto konania.
Uskutoční sa v priestoroch SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO MÚZEA na Vajanského nábreží 2.

Ponúkame Vám bohatý program výstav a sprievodných podujatí pre deti.

VÝSTAVY V BIBIANE

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ILUSTRÁCIA DETSKEJ KNIHY
(Nominačná výstava na BIB 2017)
Výstava originálov ilustrácií detských kníh, z ktorých komisia vybrala slovenskú kolekciu ilustrátorov nominovaných na 26. ročník Bienále ilustrácií Bratislava 2017.
Kurátorka výstavy – V. Anoškinová
Termín: 9. 6. – 12. 7. 2017

EMÓCIE
Výstava Emócie predstavuje naše základné emócie, ktoré nie sú len nepostrehnuteľnými poryvmi duše. Naopak, sú to prastaré riadiace mechanizmy pohýnajúce naše telá k akcii. Veď všetky živé organizmy smerujú od nebezpečných a nepríjemných situácií k príjemným a upokojujúcim. Prekvapenie, smútok, hnev, radosť a strach sú životným základom pre ušľachtilú nadstavbu akou je cit pre pravdu, zvedavosť alebo aj frustráciu.
Námet, scenár a dramaturgia – I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –
D. Mládenková
Termín: 7. 4. – 8. 10. 2017

OKOHRA
Čo oko vidí a je celkom inak. Čo oko nevidí a je to tam. Interaktívna výstava pre deti ponúka návštevníkom odhaľovanie ilúzií vnímania. Deti sa stanú pátračmi a skúmajú, či je pravda, čo ich oči vidia, zoznámia sa pri tom s reprodukciami umelcov, ale aj tým, ako nás dostane optický klam.
Námet, výtvarno-priestorové riešenie, dramaturgia - S. Sadilková, scenár – Ľ. a E. Pavlovičové
Termín: 10. 3. – 13. 8. 2017

MAŤ TAK O KOLIESKO VIAC
Malá výstava o veľkom projekte: o 52-dielnom slovenskom animovanom seriáli ocenenom v Mníchove, Toronte i v Soule, ilustrátora, animátora, režiséra, ale aj spisovateľa Ivana Popoviča. Výstava je pestrou kolážou artefaktov (výtvarné návrhy, rozfázované pohyby, fotografie z nakrúcania, vtipné plošné a trojrozmerné objekty) a hlavne projekcia ukážok zo seriálu. Seriál vznikol v spolupráci so Slovenskou televíziou (neskôr s RTVS). Vo vydavateľstve IKAR vyšla nedávno reedícia jeho knižnej podoby.
Termín: 20. 7. – 27. 8. 2017

IZMY A IZBY
Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako kubizmus, impresionizmus, surrealizmus, expresionizmus a dadaizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasové baletné štúdio, kubistické zrkadlo alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.
Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno- priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S. Broadhurst Petrovická
Termín: 24. 8. – 4. 2. 2018

VÝSTAVY MIMO BIBIANY

Miestna knižnica, Petržalka
POCTA ROZPRÁVKAM
Termín: 20. 6. – 31. 8. 2017

Primorska galéria, Vladivostok, Rusko
ALBÍN BRUNOVSKÝ A JEHO ŽIACI
Termín: 29. 6. – 20. 7. 2017

The Hiratsuka Museum of Art, Japonsko
BIB JAPAN
Termín: 8. 07. – 27. 8. 2017

Medická záhrada, Bratislava
ILUSTRÁTORI OCENENÍ NA BIB
Termín: 13. 7. – 6. 8. 2017

Kultúrne centrum MODRA
KRAJINA KOMIKSU
V priestoroch historickej radnice na Štúrovej ulici
Termín: 20. 5. – 23. 7. 2017

Mestská knižnica, PIEŠŤANY
KRAJINA KOMIKSU
Termín: 26. 8. – 31. 10. 2017

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY
je počas prázdnin (júl, august) zatvorená.

Konzultácie:
Po – Pi od 9 h do 12 h na tel. číslach:
+421 2 20 467 181 a +421 2 20 467 182
alebo e-mailom: kniznica@bibiana.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02/ 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.
Výstavné priestory BIBIANY na Panskej 41 sú otvorené denne okrem pondelka od 10 h do 18 h. Zriaďovateľom BIBIANY je MK SR.