Január 2018 v BIBIANE

PROGRAMY
VOŇAVÉ VIANOCE
U nás si deti môžu upiecť medovníčky, vytvoriť pohľadnice, ale aj iné drobné darčeky každý deň okrem pondelka. Školské kolektívy sa môžu na pečenie prihlásiť na tel. č. 02 5443 5366 v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.00 hod.
Termín: 6. 12. 2017 – 7. 1. 2018

K interaktívnej výstave IZMY A IZBY ponúka BIBIANA lektorský sprievod pre žiakov druhého stupňa ZŠ a stredných škôl, ktorý ich oboznámi s tvorbou najvýznamnejších umelcov, ich dielami a s princípmi umeleckej tvorby impresionizmu, expresionizmu, surrealizmu, kubizmu, fauvizmu, konštruktivizmu, dadaizmu a futurizmu. Lektorát je obohatený o doplnkové aktivity, prispôsobené veku starších žiakov. Skupiny sa môžu objednať na tel. č. 02 5443 5366 denne od 9.00 hod. do 15.00 hod.

11. 1. 10.00 Stína už sa nebojí
16. 1. 10.00 Ako na strašidlá
17. 1. 10.00 Ako na strašidlá
18. 1. 10.00 Ako na strašidlá
23. 1. 14.00 Autoportrét
24. 1. 14.00 Autoportrét
25. 1. 10.00 Stína už sa nebojí

NEDELE
21. 1. 16.00 Z 2D do 3D
28. 12. 16.00 Autoportrét

INFORMÁCIE O PROGRAMOCH

AKO NA STRAŠIDLÁ
Kreslíme, skladáme, lepíme - workshop zameraný na kombináciu kresby a koláže z rôznorodých materiálov - papiera, textilu, prírodnín. Deti si vyrobia jedno zo strašidielok.
Autorka - I. Abrahamfyová
(Pre deti od 6 rokov)

Z 2D do 3D
Takto ožívajú ilustrácie detí. Workshopy povedie slovenský ilustrátor Svetozár Košický.
(Pre deti od 7 rokov)

AUTOPORTRÉT
Priblíži deťom jeden z výtvarných smerov – KUBIZMUS. Pomocou geometrických tvarov si vyskladajú vlastný portrét.
(Pre deti od 6 rokov)

STÍNA SA UŽ NEBOJÍ
Dievčatko Stína sa bojí zimy a chladu. Musí však premôcť svoj strach a nie zimu a spoznať, že s pomocou priateľov sa veci menia ľahšie a to čo nasleduje je radostné
a príjemné ako šálka horúcej čokolády.
Krehký zimný príbeh Lani Yamamoto z vydavateľstva Slniečkovo bude východiskom pre hru a tvorivosť najmenších návštevníkov BIBIANY v sprievode dospelého.
(Pre deti od 18 mesiacov)

VÝSTAVY V BIBIANE

KINO SPOD VANKÚŠA
Autorská výstavy Petry Štefankovej, ktorá vyštudovala grafický dizajn na VŠVU v Bratislave a filmovú a televíznu grafiku v Prahe. Od roku 2006 žila a tvorila v Londýne a ako jediná Slovenka je členkou britskej Kráľovskej spoločnosti umenia. Väčšina vystavených diel je úplne nová a vznikli v roku 2017. Predstaví niekoľko sérií s rôznymi výtvarnými prístupmi, ktoré korešpondujú s jej štýlovou variabilitou.
Na tejto výstave sa dozviete niečo o tom, aké filmy sa premietajú do snov ilustrátorky
Petry Štefankovej.
Termín: 11. 1. 2018 - 11. 2. 2018

HU HÚÚÚ ALEBO NAJSTRAŠNEJŠIE SLOVENSKÉ STRAŠIDLÁ
Aj na prvý pohľad strašidelná téma je cestou k poznávaniu tradičnej kultúry vlastného národa a objavovaniu jej morálneho odkazu. Interaktívna výstava inšpirovaná knihou Kataríny Nádaskej, Jána Michálka a ilustrátora Svetozára Košického: ČERTI, BOSORKY A INÉ STRAŠIDLÁ je návratom k strašidelným bytostiam zo slovenských rozprávok a povestí ako protiklad halloweenských strašidiel. Návštevníci sa zoznámia s HADOM - dobrým ochrancom domu, NOČNOU MOROU a zlým škriatkom ZMOKOM, mlyn obýva VODNÍK aj RUSALKY a v pekle okolo ohňa s diabolským gulášom sedí kopa ČERTOV. Deti si môžu sadnúť na DRAKA, stretnúť SVETLONOSOV aj GRGALICU a pod podlahou môžu pozorovať pracovitých TRPASLÍKOV.
Námet, scenár a dramaturgia - I. Abrahamfyová, výtvarno-priestorové riešenie –
O. Slivka, texty – K. Nádaská
Termín: 20. 10. 2017 – 1. 4. 2018

IZMY A IZBY
Najpriamejšou cestou ako si obľúbiť umenie je pochopiť ho. Najjednoduchšou cestou ako pochopiť umenie je zažiť ho. Toto je cieľom našej výstavy, ktorá je prehľadom hlavných výtvarných smerov konca 19. a začiatku 20. storočia, kde jednotlivé miestnosti „izby“ sú venované niektorému „izmu“ ako napr. impresionizmus, expresionizmus, kubizmus alebo surrealizmus. Deti môžu vstúpiť do izieb či ateliérov a stať sa účastníkmi tvorby v jednotlivých obdobiach. Skriňa ako Degasovo baletné štúdio, vlastný kubistický portrét v rozbitom zrkadle alebo surrealistická posteľ – vzducholoď je určite lákavou pozvánkou nie len pre deti.
Námet a scenár – A. Paulínyová, výtvarno-priestorové riešenie – B. Peuch, dramaturgia – S. Broadhurst Petrovická
Termín: 24. 8. 2017 – 4. 2. 2018

PODUJATIA MIMO BIBIANY

Dvorana Ministerstva kultúry SR
SCHODY ŽIVOTA
Jedná sa o reprezentačnú výstavu 80 obrazov popredného insitného maliara
z Kovačice pána Jána Bačúra pri príležitosti jeho životného jubilea - 80 rokov.
Ján Bačúr patrí medzi významných nositeľov tradičných vedomostí slovenského
insitného umenia v Srbsku. Autor vo svojej maliarskej tvorbe zobrazuje ľudovú
architektúru svojho rodiska, ľudí venujúcich sa tradičným poľnohospodárskym
prácam ako aj portrétom týchto ľudí.
Termín: 15. 1. – 31. 1. 2018

Salle Venturelli, Genthod, ŽENEVA, ŠVAJČIARSKO
OSTROV PÍSMEN A OBRÁZKOV
Interaktívna výstava ilustrácií ocenených na Bienále ilustrácií Bratislava. Výstava tiež ponúka deťom možnosť vytvárať si vlastné imaginatívne príbehy inšpirované ilustráciami a výtvarnou inštaláciou originálnych obrázkových a písmenkových kociek. Súčasťou projektu sú aj tvorivé dielne na tému Moja kniha, pripravené pre viaceré vekové kategórie detí.
Výstava je pripravená v spolupráci s agentúrou Sashacrea & Creative Concepts for children.
Partnerom projektu je Stála misia Slovenskej republiky pri OSN Ženeva
Autor: Saša Petrovická - Broadhurst
Termín: 22. 1. - 4. 2. 2018

Genthod, ŽENEVA, ŠVAJČIARSKO
Ostrov písmen a obrázkov - Ilustrátori ocenení na BIB 2017, Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017, Grand Prix BIB 1967 – 2017, Cena detskej poroty BIB 1993 – 2017
Termín: 22. 1. – 4. 2. 2018

Liptovská galéria P.M.Bohúňa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
HLBOKOMORSKÉ ROZPRÁVKY
Termín: 23. 1. – 31. 3. 2018

Muzeum města TIŠNOV, ČR
ŽIVÉ MESTO
Termín: 27. 1. 2018

Kasárne/Kulturpark, KOŠICE
EMÓCIE
Termín: 8. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Ústredná knižnica, KODAŇ, DÁNSKO
Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2015
Cena detskej poroty 1993 – 2017
Ocenení dánski ilustrátori 1967 – 2017
Termín: 11. 12. 2017 – 15. 2. 2018

Slovenské banské múzeum, BANSKÁ ŠTIAVNICA
V MODROBIELOM LESE
Termín: 13. 12. 2017 – 24. 7. 2018

Kysucká knižnica, ČADCA
Slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967 – 2017
Termín: 30. 11. 2017 – 5. 1 . 2018

Kasárne/Kulturpark, KOŠICE
Labyrint imaginácie
Výstava Dušana Kállaya, laureáta Ceny Poštovej banky 2017, BIB 2017
Termín: 9. 11. 2017 – 20. 1. 2018

Knižnica P. O. Hviezdoslava, detská knižnica Slniečko, PREŠOV
ANIMAČNÝ EXPRES BAB NA TAIWANE
Putovanie kolekcie víťazných filmov slovenských tvorcov, ocenených na festivaloch BAB do vzdialenej krajiny sa predstavilo v skvelých kresbách detí z Taiwanu. Dozvedeli sme sa, že rozprávky patria všetkým a nepoznajú hranice. Výstava, spojená s premietaním animovaných filmov teraz putuje v knižniciach pre deti po východe Slovenska.
Termín: 27.9. – 31.1. 2018

ŠTUDOVŇA KNIŽNICE BIBIANY
pondelok - štvrtok: 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
piatok: 10.00 - 12.00
nedeľa: 14.00 - 18.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Bližšie informácie o výstavách a programoch na tel. č. 02 5443 1308 alebo www.bibiana.sk.